A VITORLÁZÁS ELMÉLETE

AZ AERODINAMIKÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE

A vitorlázás változatlanul vett át a repülésből néhány kifejezést, mint pl. a felhajtóerő, feláramlás, leáramlás. E kifejezések a repülésben általában felfelé irányuló erőt és áramlást, ill. lefelé irányuló áramlást jelentenek. A vitorlázásban értelemszerűen a felhajtóerő és a feláramlás a szél alatti oldal felé irányul, míg a leáramlás a szél felöli oldal felé tart.


állásszög A vitorla (szárnyszelvény) húrja és a látszólagos szél iránya által bezárt szög.
áramkép Az áramvonalak összessége.
áramvonal Olyan görbe vagy egyenes, amelynek az érintője a görbe érintési pontjában megmutatja az áramlás helyi irányát.
belépőél A szárnyprofilnak a repülési irány felé eső éle, ill. a vitorla első éle.
Bernoulli-egyenlet A Bernoulli egyenlet azt írja le, hogy ahol az áramló közeg sebessége nő, ott csökken a sztatikus nyomás, és ahol a sebesség csökken, ott a sztatikus nyomás nő. Ez a repülés (és a vitorlázás) egyik legfontosabb alaptétele.
feláramlás
(upwash)
A folyékony vagy gáz halmazállapotú közegben haladó szárnyprofil előtt a közeg áramlási iránya felfelé (a vitorla esetén a szél alatti oldal felé) fordul el. Ezt nevezzük feláramlásnak.
felhajtóerő Aerodinamikai felhajtóerő: A dinamikus felhajtóerő az áramló közegbe (pl. levegő, víz) helyezett testre ható erőnek az a komponense, amely merőleges az áramlás irányára. Ez a felhajtóerő emeli a magasba a repülőgépeket és ez hajtja a vitorlás hajókat

Sztatikus felhajtóerő: Arkhimédész törvénye: "minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, mint amennyi az általa kiszorított víz súlya".
Egy kicsit tudományosabban: Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Ez a sztatikus felhajtóerő emeli a magasba a hőlégballont és tartja a víz felszínén a (jól megtervezett) hajókat.
folyadék Az aero- és hidrodinamikában a folyadék nem szilárd, hanem cseppfolyós vagy gáz halmazállapotú, alakját változtatni képes közeg.
határréteg-áramlás A vitorla felületének közvetlen közelében lévő levegőréteg, amelyben az áramlás sebessége a levegő viszkozitása miatt nem éri el a zavaratalan áramlás sebességét.

kilépőél A szárnyprofilnak a repülési iránnyal ellentétes éle, ill. a vitorlának a hátsó éle.
lamináris (réteges) határréteg-áramlás Olyan áramlási típus, amikor a határrétegben a vitorlától távolodva a levegőrészecskék sebessége egyenletesen növekedik.
Látszólagos szél Az álló helyzetben érezhető valódi szél és a mozgás következétben keletkező menetszél eredője.
leáramlás
(downwash)
A folyékony vagy gáz halmazállapotú közegben haladó szárnyprofil mögött a közeg áramlási iránya lefelé (a vitorla esetén a szél felöli oldal felé) fordul el. Ezt nevezzük leáramlásnak.
paralelogramma-szabály Aerodinamikai felhajtóerő: A dinamikus felhajtóerő az áramló közegbe (pl. levegő, víz) helyezett testre ható erőnek az a komponense, amely merőleges az áramlás irányára. Ez a felhajtóerő emeli a magasba a repülőgépeket és ez hajtja a vitorlás hajókat

Sztatikus felhajtóerő: Arkhimédész törvénye: "minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, mint amennyi az általa kiszorított víz súlya".
Egy kicsit tudományosabban: Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Ez a sztatikus felhajtóerő emeli a magasba a hőlégballont és tartja a víz felszínén a (jól megtervezett) hajókat.
profil Azárnyprofil vagy szárnymetszet; általánosságban olyan áramvonalas test, amely a legnagyobb felhajtóerőt hozza létre a legkisebb ellenállás mellett.
torlópont Az áramló közegbe helyezett testnek az a pontja, ahol az áramlási sebesség nulla, azaz a torlópontba tartó áramvonalon a levegőrészecskék teljesen lefékeződnek.
torlóponti áramvonal A torlópontba tartó áramvonal, amely elválasztja a szél alatti és szél feletti áramlásokat
túlhúzás (átesés) A vitorla akkor válik túlhúzottá, esik át, amikor a vitorlát az éppen vitorlázott irányhoz képest annyira behúzzuk, hogy az áramlás a vitorla teljes felületéről leválik, és a felhajtóerő drasztikusan lecsökken.
turbulens (gomolygó) áramlás A lamináris határréteg-áramlást követő rövid átmeneti határréteg-áramlás után a határrétegben kialakuló teljesen rendezetlen áramlás.
Leegyszerűsítve, a fizikában a vektor az a mennyiség, amelynek nagysága és iránya van, pl. sebesség, erő.
A folyadékok belső súrlódása, folyóképesség.
vitorlahúr A vitorla belépőélét és kilépőélét összekötő egyenes
zavartalan áramlás Az a áramlás, amikor az áramlási sebességet és az áramlás irányát semmi sem befolyásolja. Ez az áramlási állapot a hajó körül több hajóhossznyira található.