ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL CHARTERSZÓTÁR

HAJÓBÉRLŐK VITORLÁSSZÓTÁRA

A VITORLÁZÁS ELMÉLETE

Szemelvények a vitorlázás elméletéből

Időnként felmerül a kérdés, hogy vajon szükség van-e vitorlázás elméletének részletesebb ismeretére. Sok vitorlázótól hallottam már: "a jó eredmények eléréséhez nem elméleti, hanem gyakorlati tudásra van szükség." Ezt a meggyőződést időnként a megjelent könyvek is erősítik. Egy gyakorlati vitorlázással foglalkozó könyvben például ezt olvastam: "A tapasztalatokból és megfigyelésekből levont tanulságok rendszerint sokkal értékesebbek, mint az, ha vakon alkalmazunk olyan haladó tudományos elméleteket, amelyeknek talán semmi közük sincs ahhoz, ami a vitorlás hajó körül történik a valóságban". A könyv szerzőjének ebben tökéletesen igaza van, és nem is tesz ilyet. A könyvben tömören összefoglalja vitorla körüli áramlás és a dűznihatás legelterjedtebb téves elméleteit, majd, szerencsére, azonnal meg is feledkezik róluk, és a könyv további részében a saját tapasztalatai és megfigyelései alapján ad tanácsot a vitorlázat beállítására.

Azt az elméletet viszont, amely a valóságnak megfelelően írja le a vitorlás hajó körül lejátszódó folyamatokat, azok kiváltó okait, már nem csak érdemes, hanem ajánlatos is követni. Arvel Gentry szerint, egy versenyvitorlázónak sokkal részletesebben kell ismernie a hajó közvetlen közelében kialakuló áramlási viszonyokat, mint egy kezdő pilótának a repülőgép körüli állapotokat, mivel ez utóbbinak nagyon kevés eszköz áll rendelkezésre a szárny alakjának a változtatására (pl. orrsegédszárny, féklapok, ívelőlapok), míg a vitorlázónak számos lehetősége van a vitorlázat menet közbeni állítására, módosítására, pl. állítani tudja a vitorla hasának a mélységét és helyzetét, de akár további vitorlákat is felhúzhat.

A vitorlázás elméletének magyar nyelvű irodalma nem nagyon kényezteti a hazai vitorlázókat. Az egyik legjelentősebb ilyen irodalom C.A. Marchaj-nak A vitorlázás elmélete és gyakorlata (C.A Marchaj: The Sailing Theory and Practice, Dodd, Mead & Company, New York, 1964), című, megjelenése óta már klasszikussá vált könyvének magyar nyelvű fordítása. E mű egyik legnagyobb értéke, hogy a hajó körül, a víz alatt és felett, lejátszódó bonyolult folyamatokat a mindennapi vitorlázók nyelvén, jól érthető módon írja le. Nem véletlenül vált e mű a magyar vitorlázók bibliájává. Sajnos, csak gépelt formában elérhető, tudomásom szerint, könyvalakban sohasem jelent meg.

A vitorlázássa kapcsolatos elméletek többnyire a repülés elméletéből származnak. Sajnos, a repüléssel foglalkozó kutatások friss eredményei, az élsport kivételével, meglehetősen lassan érik el a vitorlázó társadalmat. A kutatási eredmények közzétételében és terjesztésében elévülhetetlen érdemei vannak Arvel Gentrynek, aki az 1970-es évek elején szakszerűen és az aerodinamikában járatlan vitorlázók számára is érthető módon tette közzé a SAILMagazine-ban megjelent cikkekben és előadásaiban, hogy mi történik a levegőben a vitorlák körül. E cikk- és előadássorozatában szisztematikusan mutattott rá a régi elméletek hibáira és írta le a kísérletekkel alátámasztott új elméleteket.

Az Internetnek köszönhetően, ezek a cáfolatok és a valóságos folyamatok leírása ma már mindenki számára elérhető. Az itt kövekező oldalakon azokat az elméleteket foglalom össze (az eredeti honlapok tulajdonosai hozzájárulásával), amelyek a repülőgép szárnya, ill. a vitorlák körüli légáramlással foglalkoznak.

Források:

Arvel Gentry cikk- és előadássorozata
NASA Glenn Research Center

A folyamatok leírásakor elkerülhetetlen volt az aerodinamika (légerőtan) néhány kifejezésének a használata. Ezek magyarázata a Meghatározások menüpont alatt található.


Copyright ©: Nagy Zoltán, 2009.
Utoljára módosítva: 2010. október 11.
URL: http://www.vitorlasszotar.hu/ E-mail: [email protected]