A VITORLÁZÁS ELMÉLETE

Gyökeres változás a vitorlázáselmélet néhány alapvető kérdésében

Időnként felmerül a kérdés, hogy szükség van-e vitorlázáselmélet részletesebb ismeretére. A vitorlázók körében elterjedt nézet, hogy a jó eredmények eléréséhez nem elméleti, hanem gyakorlati tudásra van szükség. Ezt, sajnos, számos szakkönyv is megerősíti. Egy gyakorlati vitorlázással foglalkozó könyvben például ezt olvasható: A tapasztalatokból és megfigyelésekből levont tanulságok rendszerint sokkal értékesebbek, mint az, ha vakon alkalmazunk olyan haladó tudományos elméleteket, amelyeknek talán semmi közük sincs ahhoz, ami a vitorlás hajó körül történik a valóságban". A könyv szerzőjének ebben tökéletesen igaza van, nem is tesz ilyet. A könyvben tömören összefoglalja vitorla körüli áramlás és a dűznihatás legelterjedtebb téves elméleteit, majd szerencsére azonnal meg is feledkezik róluk és a könyv további részében a saját tapasztalatai és megfigyelései alapján ad tanácsot a vitorlázat beállítására.

Azt a vitorláselméletet viszont, amely a valóságnak megfelelően írja le a vitorlás hajó körül lejátszódó folyamatokat, azok kiváltó okait, már nem csak érdemes, hanem ajánlatos is követni. Arvel Gentry szerint, egy versenyvitorlázónak sokkal részletesebben kell ismernie a hajó közvetlen közelében kialakuló áramlási viszonyokat, mint egy kezdő pilótának a repülőgép körüli állapotokat, mivel ez utóbbinak nagyon kevés eszköz áll rendelkezésre a szárny alakjának a változtatására (pl. orrsegédszárny, féklapok, ívelőlapok), míg a vitorlázónak számos lehetősége van a vitorlázat menet közbeni állítására, módosítására, pl. állítani tudja a vitorla hasának a mélységét és helyzetét, de akár további vitorlákat is felhúzhat.

A vitorlázással kapcsolatos elméletek többnyire a repülés elméletéből származnak. Sajnos, a repüléssel foglalkozó kutatások friss eredményei, az élsport kivételével, meglehetősen lassan érik el a vitorlázó társadalmat. A kutatási eredmények közzétételében és terjesztésében elévülhetetlen érdemei vannak Arvel Gentrynek, aki az 1970-es évek elején szakszerűen és az aerodinamikában járatlan vitorlázók számára is érthető módon tette közzé a SAILMagazine-ban megjelent cikkeiben és a különböző szakmai rendezvényeken tartott előadásaiban, hogy mi történik a levegőben a vitorlák körül. Ezekben szisztematikusan mutattott rá a régi elméletek hibáira, és írta le a kísérletekkel alátámasztott új elméleteket. A következő oldalakon az e cikkek és előadások alapján készült összeállítás olvasható.

A folyamatok leírásakor elkerülhetetlen volt az aerodinamika (légerőtan) néhány kifejezésének a használata. Ezek magyarázata a Meghatározások menüpont alatt található.