ANGOL-MAGYAR-ANGOL VITORLÁS SZAKSZÓTÁR

HAJÓBÉRLŐK VITORLÁSSZÓTÁRA

Angol-Magyar-Angol Charterszótár első borító
Angol-Magyar-Angol Charterszótár hátsó borító
×E szótár olyan eszközt ad a magyar tengeri vitorlázók kezébe, melynek segítségével könnyebben és pontosabban tudnak angol nyelven kommunikálni, azaz képesek lesznek jobban megértetni magukat és jobban megérteni másokat. A szótár elsősorban a tengeri vitorlázók számára készült, ezért nem csak a vitorlázáshoz, hanem a hajóbérléshez, a hivatalos eljárásokhoz, a biztonsághoz, a navigációhoz, az időjáráshoz és a tengeri kommunikációhoz tartozó legfontosabb szavakat és kifejezéseket is tartalmazza.

A tengeri hajózás biztonságában rendkívül nagy jelentősége van a kommunikációnak. A tengeri hajózás biztonságával foglalkozó Maritime Safety Committee 1973-ban megállapodott abban, hogy a hajózásban egy közös nyelvet, az angolt, kell használni. E megállapodás alapján dolgozták ki a tengeri kommunikáció szabványos kifejezéseit, melyet az IMO közgyűlése 2001 novemberében IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP) címmel fogadott el. A szótár tengeri kommunikációval foglalkozó részében e kiadványnak a kedvtelési célú hajósokat is érintő kifejezései és azok magyar fordítása található, amit az IMO Nemzetközi kódjelek (International Code of Signals - INTERCO) c. kiadványa alapján összeállított, az orvosi tanácsok kérésével és adásával kapcsolatos szabványos angol kifejezések és azok magyar nyelvű fordítása egészít ki. Ezeket a szabványos szakszövegeket az angol nyelvet kiválóan beszélőknek is ismerniük kell, hiszen az esetek nagy többségében olyan hajósokkal kell megértetni magukat, akik csak ezt az egyszerűsített tengeri angol nyelvet értik.

Dr Schlát János, hosszújáratú tengerészkapitány írja a szótár előszavában:
"A szótár, a nemzetközileg szabványosított tengerész szaknyelv kifejezésein felül, a tengerhajózás egészére kötelezően bevezetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény (Safety of Life at Sea - SOLAS), és az ehhez szervesen kapcsolódó Általános Tengeri Vészhelyzetjelző és Biztonsági Rendszer (Global Maritime Safety and Distress System - GMDSS), valamint számos más, a tengerészek számára általánosan kötelező nemzetközi egyezmény (a környezetvédelemmel kapcsolatos MARPOL, a tengeri mentést-felkutatást szabályozó SAR (Search And Rescue) stb. egyezmények) által rendszeresített munkanyelvet, speciális kifejezéseket, egy-egy adott helyzetben rendeltetésszerűen alkalmazható formában dolgozza fel."