HAJÓZÁSI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

SEATERMS

A vitorlázásnál használt angol kifejezések értelmezése magyar nyelven

Részletek az

ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL CHARTERSZÓTÁRBÓL

Az egyes címszavak alatti zárójelben lévő "SMCP" rövidítés azt jelzi, hogy a tengeri kommunikácóban használt szabványos kifejezések értelmezéséhez az itt megadott jelentést kell figyelembe venni.
(Forrás: IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES, IMO Publication: IA987E)


Ha nem találod a keresett kifejezést, akkor próbáld meg itt is keresni!


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
A
Abandon vessel (to)
(SMCP)
Evakuálja a legénységet és az utasokat a vészhelyzetben lévő hajóról.
Accomodation ladder
(SMCP)
A hajó oldalán lévő, a fedélzetpárkányhoz erősített, kapaszkodóval ellátott létra. Az utasok és a legénység be- és kiszállását teszi lehetővé a vízről, vagy a partról, ill. vízre vagy partra.
Adrift
(SMCP)
A hajónak az az irányítás nélküli mozgása, sodródása a tengeren, amelyet a víz áramlása, az árapályáramlás vagy a szél okoz.
Air draught A hajó vízvonala és legmagasabb pontja közötti magasság.
Aid to navigation Navigaciót segitő eszköz: a hajón kívül lévő olyan eszköz vagy építmény, amely segítséget ad a helyzetpont megállapításában, a biztonságos útvonal meghatározásában, és figyelmeztet a veszélyekre, akadályokra. Lásd a Navigational aid címszót is.
Apparent wind Látszólagos szél. Az álló helyzetben érezhető valódi szél és a mozgás következtében keletkező menetszél eredője.
Awash Legnagyobbrészt a víz alatt, de nem teljesen alámerülve.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
B
Backing (of wind) A szél irányának az óramutató járásával ellentétes irányba történő megváltozása. Ellentéte a Veering.
Beach, to
(SMCP)
Partra futtatja a hajót, hogy megakadályozza a mély vízben történő elsüllyedését.
Beacon Mesterséges navigációs jel - part menti navigációt segítő, fényjelzést adó vagy fényjelzés nélküli, helyhez kötött mesterséges navigációs jel.
Berth
(SMCP)
1. Biztonsági tér - 1. Az a vízterület, amelyet egy hajó, szikla, vagy fúrótorony körül szabadon kell hagyni a biztonság érdekében.
2. Kikötőhely - A hajó részére kijelölt terület a horgonyzáshoz vagy a móló melletti kikötéshez.
Bilge 1. Hajofenek - a hajótesten belül a kajüt padlója és a hajógerinc közötti rész, ahol összegyűlik a fenékvíz..
2. Hajófenékrész - a hajó aljának az a része, ahol a hajófenék a hajó oldalának a vízvonal feletti része felé görbül.
Bearing Iránylat. Egy tárgynak egy másik tárgyhoz viszonyított iránya.
Blast A hajó által adott hangjelzés.
Blind sector
(SMCP)
Az a terület, amelyet a hajó radarja a hajó felépítménye, árboca stb. részének takarása miatt nem tud letapogatni.
Boarding arrangement Minden olyan berendezés, amely a révkalauz biztonságos hajóra szállásához szükséges, mint pl. a révkalauz létrája (pilot ladder), a fürdőlépcső (accommodation ladder), emelő (hoist) stb.
Boarding speed A hajónak az a sebessége, amelyet a révkalauz hajójának a sebességéhez állítanak, és amelynél a révkalauz biztonságosan át tud szállni egyik hajóról a másikra.
Bottom Hajófenék - a hajótest alsó, vízbe merült része.
Bowline Palstek. A hajózásban az egyik leggyakrabban használt csomó. Az angol nevét (bowline, ejtsd: "boh-linn") a keresztvitorla szél felöli oldalát előrehúzó feszítőkötélről  kapta.  Így kössük meg!
Briefing Rövid, tömör eligazítás a legénység és/vagy az utasok számára.
Broaching Kitörés - az erősen megdőlő hajó felfutása a szélben, pl. rosszul végrehajtott halzolásnál.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
C
Cable 1. A hajó és a horgony közötti lánc
2. Az a drótkötél vagy más kötél, amelyet elsődlegesen a hajó horgonyzásához használnak.
3. A mélység mértékegysége - 100 öl vagy a tengeri mérföld egy tized része [185 cm (1 Fathom)].
Capsize, to Felborul
Cardinal buoy Vízi jel (sea mark)- Egy bója, amely egy fix ponthoz, pl. hajóroncs, sekély víz, homokzátony stb., viszonyítva mutatja az északot, keletet, délt vagy nyugatot, azaz a kardinális irányokat.
Causalty
(SMCP)
Balesetben vagy hajószerencsétlenségben bekövetkezett haláleset.
Centreboard (Br.)
Centerboard (Am.)
Olyan uszony, amit egy  excentrikusan elhelyezkedő forgáspont körül elfordítva lehet felhúzni és leereszteni. Német megfelelője: Schwert, Mittelschwert. Lásd a Daggerboard és a Fin címszavakat is.
Check, to
(SMCP)
1. Meggyőződik arról, hogy egy adott berendezés, felszerlés, stb. megfelelő állapotban van vagy minden megfelelő és biztonságos. 2. Szabályozza a kábel, kötél, vagy drótkötél futását, amikor nagyon gyorsan szalad ki.
Close up, to
(SMCP)
A sebesség növelésével csökkenti a távolságot a saját és az elöl lévő hajó között (felzárkózik).
COLREGs International Regulations for Preventing Collisions at Sea: Nemzetközi Tengeri Hajózási Szabályzat. További elnevezések: A tengeren való összeütközések elkerülésére vonatkozó nemzetközi szabályok", "Kitérési szabályzat".
Compass safe distance A tájoló közelében elhelyezett elektronikus berendezések címkéjén feltüntetett biztonsági távolság. Ha ezeket a berendezéseket a tájolótól a biztonsági távolságban szerelik fel, akkor az általuk okozott deviáció kisebb lesz 1o-nál.
Course Útirány - az az irány, amerre a hajót kormányozzák vagy kormányozni akarják.
Course made good
(SMCP)
Az az útirány, amerre a hajó a tengerfenékhez viszonyítva halad, miután ellenkormányzással kompenzálták a szél és a hullám okozta felszíni áramlások, árapályáramlások és az elsiklás hatását.
CQR anchor Eke- vagy CQR-horgony. A CQR elnevezés ennek az Angliában kifejlesztett horgonynak a márkaneve. Ha az angol ábécének megfelelően gyorsan betűzzük a szót, akkor az "secure"-nak hangzik, aminek a magyar jelentése "biztos"
Crash-stop A hajó gépeinek a korábbival ellenkező irányba történő járatása vészhelyzetben az ütközés elkerülése érdekében.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
D
Daggerboard Uszony - egyenesen felhúzható és leengedhető uszony. Német megfelelője: Steckschwert. Lásd a Centreboard és Fin címszavakat is!
Datum1 Számbeli vagy mértani mennyiség, vagy ilyen mennyiségek sorozata, amelyek vonatkoztatásként vagy alapként szolgálnak más mennyiségek számára; pl. chart datum - térképezési alapszint.
Datum2
(SMCP)
1. A felkutatandó céltárgy legvalószínűbb pozíciója egy adott időpontban.
2. Az a referenciasík, amelyhez az összes adatot, mint pl. a térképen jelzett mélységet, viszonyítják.
Daymark Nappali jel (parthajózás) - világítás nélküli navigációs jel>
Dead reackoning Előreszámítás. Az előreszámítás az az eljárás, amikor a hajó helyzetpontját a fixpont koordinátáinak, az útiránynak és a távolságnak az ismeretében határozzák meg.
Deadrise
(rise of floor)
Fenékferdeség. A hajó gerincéhez húzott vízszintes érintő és a V-alakú hajófenék síkja által bezárt szög.

Degrees compass Tájolóval mért irány, amelyet sem mágneses, sem pedig valódi északi irányra nem számítottak át. Jele: oC.
Degrees magnetic   A mágneses északhoz viszonyított irány. Jele: oM.
Degrees true A valódi északi pólushoz viszonyított irány. Jele: oT.
Derelict (vessel)
(SMCP)
Még úszó, de elhagyott hajó a tengeren.
Diamond 1. Kettőskúp: hajókon alkalmazott nappali jelzés.
2. A hajózási térképeken az árapályadatok megadásánál használt lila színű, rombusz alakú jel, melynek a belsejében lévő betű jelzi, hogy a térképen feltüntetett táblázatban mely árapályadatok érvényesek a jelzett helyen.
Digital Selective Calling - DSC
(SMCP)
Digitális szelektív hívás
Disabled (vessel)
(SMCP)
Olyan mértékben megsérült vagy megrongálódott hajó, amely nem tudja folytatni az útját.
Distress alert (GMDSS)
(SMCP)
A vészhelyzetben lévő hajóról leadott rádiójelzés, amelyet automatikusan irányítanak az MRCC-hez, és amely a megadja a hajó pozícióját, azonosítását, útirányát és sebességét valamint a vészhelyzet jellegét.
Distress traffic
(SMCP)
A vonatkozó ITU Rádiószabályzatban (RR) meghatározott módon történő, rádión keresztüli szóbeli információcsere a vészhelyzetről hajó-part és/vagy hajó-hajó/repülőgép között.
Dock 1. Sólya - két móló közötti sólya vagy vízi út a hajók kikötésére. A mólót (pier) néha hibásan "dock"-nak nevezik. A "dock"-ot "slip"-nek is hívják.
2. Javítódokk - hajók befogadására alkalmas medence vagy lekerített terület, amelyen belül lehetőség van a vízszint szabályozására.
Draft/draught A vízen úszó hajó merülése.
Drifting A szél, az árapály vagy a vízfelszín áramlása által előidézett mozgás.
Drop back, to
(SMCP)
A saját sebességének csökkentésével növeli a saját és az elöl lévő hajó közötti távolságot (lemarad).

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
E
Ease A sott (vagy más kötél) fokozatos kiengedése.
Embark, to Hajóra száll.
Emergency Position-Indicating Radio Beacon - EPIRB
(GMDSS)
A vészhelyzet pozícióját jelező rádió-irányjeladó.
Escort Egy hajó kísérése annak érdekében, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon, pl. jégtörő, vontatóhajó stb.
Estimated Time of Arrival - ETA Az érkezés becsült/számított időpontja.
Estimated Time of Departure - ETD Az indulás becsült/számított időpontja.
Even keel Egyenes úszási helyzet - a hajó konstrukciós vízvonala párhuzamos a vízfelszínnel, azaz a hajónak nincs sem hossz-, sem pedig keresztirányú dőlése.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
F
Fairway - VTS
(SMCP)
A vízi út hajózható része.
Fairway speed - VTS
(SMCP)
A hajózó csatornában kötelező sebesség.
Fathom Hosszmérték: 6 láb (1,83 m)
Fetch Az távolság, amelyen a szél akadálytalanul fúj a víz felszíne felett. Minél nagyobb ez a távolság, annál nagyobb hullámok tudnak kialakulni.
Fin Uszony - a hajó aljához rögzített, általában nem állíthatjó uszony. Német megfelelője: Flosse. Lásd a Centreboard és a Daggerboard címszavakat is!
Flooding
(SMCP)
A tengervíz nagyfokú, ellenőrizetlen beömlése/betörése a hajóba.
Foil Áramvonalas profil - a legkisebb ellenállás mellett a legnagyobb felhajtóerőt biztosító áramvonalas profil.
Foul (of anchor) A horgony saját kábele a horgony köré tekeredik, vagy a horgony beszorul egy akadályba.
Foul (of propeller) Egy kötél, drótkötél, háló stb. rátekeredik a hajócsavarra.
Full speed A hajó lehető legnagyobb sebessége.
Freer A szél irányának olyan csekély mértékű megváltozása (lásd Wind shift), amikor a szél a hajó útirányához képes a korábbinál nagyobb szögből fúj, tehát a hajóval feljebb lehet menni.
Full-and-by Préselés. Az a manőver, amikor úgy vitorlázunk a lehető legélesebben a szél felé, hogy még dagadnak és feszülnek a vitorlák.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
G
Gale warning Viharosszél-jelzés: A Beaufort-skála szerinti 7-es, 9-es erősségű szél várható.
General emergency alarm
(SMCP)
Hét rövid és egy hosszú kürtjelzésből álló hangjelzés, amelyet a hajó hangjelző berendezése ad le.
General Operator's Certificate; GOC Általános rádiókezelői bizonyítvány hivatásos rádiós tisztek számára (az összes GMDSS körzetre)   
Global Maritime Distress and Safety System; GMDSS Általános Tengeri Vészjelző és Biztonsági Rendszer. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által kidolgozott és 1999. február 1-én hatályba léptetett, földi és műholdas rádió-távközlésen alapuló integrált távközlési rendszer, melynek segítségével nagyon rövid időn belül lehet segítséget küldeni a vészhelyzetben lévő hajóknak, függetlenül attól, hogy azok világ melyik részén kerültek bajba.
Give way, to Kitér egy másik hajó útjából.
Glass calm Az időjárás-jelentésekben a tengerfelszín egyes állapotainak a jellemzésére meghatározott kifejezéseket használnak. Ezt a kifejezést a tükörsima vízfelszín leírására használják.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
H
Half cardinal points A négy kardinális irány közé eső négy fő irány: északkelet, délkelet, délnyugat, északnyugat (interkardinális irányok).
Hampered vessel
(SMCP)
A munkája jellegéből adódóan műveletezésében korlátozott hajó.
Harbour (Br.) harbor (Am.) Kikötő - Hajok kikötésére alkalmas védett hely, menedék, amlyeet természetes adottságai vagy mesterségesen kialakított falak, hullámtörő gátak védenek a széltől és a hullámoktól. E menedéken belül lehet horgonyozni vagy a parthoz kikötni. Nem keverendő össze a "Port" 2. jelentésével!
Haven Kikötő - biztonságos hely a hajók számára horgonyzáshoz.
Head 1. A hajó eleje.
2. A vitorla felső sarka, halfej.
3. A hajó valamely részének a teteje vagy első része.
4. A hajó vécéje, mosdóhelysége.
Heading Orrirány. Az a vízszintes síkban mért irány, amerre a hajó orra mutat. Fokokban mérik az északi irányhoz viszonyítva az óramutató járásával megegyező irányban.
Header A szél irányának olyan csekély mértékű megváltozása (lásd Wind shift), amikor a szél a hajó útirányához képes a korábbinál élesebb szögből fúj, tehát préseléskor a hajó a nem vitorlázható zónába kerül, ezért lejjebb kell ejteni.
Hoist
(SMCP)
Emelőkötél, amelyet a helikopterek használnak a személyek felhúzásához és leeresztéséhez a felszedési művelet során.
Hull speed Az a maximális sebesség, amit egy vízkiszorításos, siklásra nem képes hajóval el lehet érni.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
I
Ice sailing Jégvitorlázás
Icing Jegesedés - jégréteg kialakulás tárgyakon, pl. az árbocon, a hajó felépítményén.
In iron Egy hajóra akkor mondják, hogy "vasalózik" (in iron), amikor a hajó orra egyenesen a szél irányába mutat, a hajó megáll, és hátrafelé sodródik, pl. egy rosszul végrehajtott fordulás közben.
Initial course
(SMCP)
A felkutatás kezdetén követett útirány, amelyet a helyszíni koordinátor (OSC) vagy más, ezzel megbízott személy határoz meg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
J
Jackstay Biztonsági kötél - a hajófedélzet két oldalán a kokpittól a hajó orráig futó egy-egy kötél, amelyekre a biztonsági hevedert lehet rákapcsolni.
Jetty Kőgát - a vízben kialakított építmény az áramlatok megfékezésére vagy elterelésére, hogy megvédje a folyótorkolatot vagy a kikötőbejáratot az iszap lerakódásától.
Jiffy reefing Gyors reffelési módszer (bindereff).

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
K
Keel Hajógerinc, tőkesúly, kíl. A keel szó eredeti jelentése hajógerinc, de ezt a kifejezést használják a hajótestből lefelé kinyúló minden olyan laterális felületet növelő szerkezeti elemre (magának a hajótestnek, a kormánylapátnak és a szkegnek a kivételével) is, amely a hajó keresztstabilitását és az elsiklással (Leeway) szembeni ellenállását növeli.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
L
Land mark
(landmark)
Parti jel. A part menti navigációt segítő eszközök egyik típusa. Jól megkülönböztethető partalakzat, tárgy, építmény, jelzőeszköz.
Launch, to Vízre tesz, pl. mentőtutajt.
Lazybag Vitorlatakaró - a bumhoz van rögzítve. Ebbe terelik be a vitorlát a vitorlaterlő kötelet (lazyjacks) a vitorla leeresztésekor.
Lazyjacks Vitorlaterelő kötelek, lézidzsek - ezek a kötelek terelik be a vitorlát a vitorlatakaróba (lazybag) a vitorla leengedésénél.
Leaking
(SMCP)
Folyadékok, mint pl. víz , olaj, szivárgása a csővezetékből, vízmelegítőkből tartályokból stb., vagy a tengervíz kisebb mértékű beszivárgása a hajóba a hajótest megsérülése (lékesedése) miatt.
Leeway Elsiklás - a hajó, szél okozta oldalirányú elsodródása a kívánt útiránytól a hajó szél alatti oldalának az irányában.
List
(SMCP)
A hajó jobb vagy bal oldalra történő dőlése az egyenetlen súlyeloszlás miatt.
Located
(SMCP)
A navigációs figyelmeztetésekben: egy tárgy megerősített (igazolt) pozíciója
Long range certificate; LRC Általános rádiókezelői bizonyítvány kedvtelési célú hajók rádiósai számára az összes GMDSS körzetre.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
M
manoeuvering speed - VTS
(SMCP)
A hajó csökkentett sebessége olyan körülmények között, amikor egy utasítás kiadásakor szükség lehet a gépek azonnali használatára.
Marconi sail Nagyon magas, háromszögletű vitorla, amely egy amerikai, széles, háromszögletű vitorlából (leg-of-mutton) alakult ki. A nagyon magas árbocot kezdetben bonyolult merevítő-rendszer tartotta, amely a korabeli rádióadó-antennákra emlékeztetett, ezért kapta ez a vitorlázat a nevét a rádiózás úttörőjéről, Guglielmo Marconiról.
Mark Navigációs jel/jelzés - könnyen felismerhető alakú és/vagy színű mesterséges vagy természetes tárgy, melynek a helyzetpontja azonosítható a térképen.
Med moor A zsúfolt földközi-tengeri kikötőkben alkalmazott kikötési mód. A hajó farral köt ki a mólóhoz, az orrát pedig horgony tartja. Nevét a Földközi-tenger angol nevéből (Mediterranean) kapta.
Mole Kikötőgát - olyan, rendszerint masszív építmény, amlelyet a Harbour tenger felöli oldalán építenek fel, hogy védelmet adjon az áramlatok és a hullámok támadásával, a sodródó jéggel a széllel szemben. Esetenként hajók kikötésére is alkalmas.
Mooring 1. Kikötési eszközök - a hajók kikötéséhez használt eszközök, pl. kikötőkötelek.
2. Kikötési hely - az a hely, ahová a hajót kikötik.
3. Kikötés - a hajónak a talajhoz, mólóhoz, rakparthoz stb.-hez való kikötése, kivéve a hajó egyetlen horgonnyal történő lehorgonyzását.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
N
Navigation Navigáció, hajóvezetés - a navigáció egy jármű két adott pont közötti mozgásának irányítási folyamata.
Navigation lights Navigációs fények - a hajók kötelezően viselt fényi napnyugta és napkelte között.
Navigational aid Navigációs segédeszköz - a hajó irányítását segítő műszerek, készülékek, térképek, módszerek stb. Ezek az eszközök nem azonosak a navigációt segítő eszközökkel (Aid to navigation).
No-go-zone
no-sail-zone
Nem vitorlázható zóna. Az ezen a területen belül lévő úti célt csak cikkcakkban (cirkálva) vitorlázva lehet elérni.
Not under command - NUC
(SMCP)
Egy hajó, amely rendkívüli körülmények miatt nem képes a COLREG-ben előírt műveletek végrehajtására.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
O
Obstruction
(SMCP)
Olyan tárgy, pl. hajóroncs, háló, amely elzárja a hajózási csatornát, útvonalat.
Off air
(SMCP)
Amikor a rádióállomás adását megszakítják, lekapcsolják vagy felfüggesztik.
Off station (buoy)
(SMCP)
Egy bója nem a térképen feltüntetett pozícióban van.
Offwind course Minden olyan útirány, amikor félszélhez képest nagyobb szögben vitorlázunk.
One-handed food Olyan étel, ami, egy kézben tartva, más tevékenység (pl. kormányzás, kapaszkodás) végzése közben is elfogyasztható.
On-shore wind A part felé (a tenger felől) fújó szél.
Ordnance exercise
(SMCP)
Haditengerészeti lőgyakorlat.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
P
Pier Móló - a tenger- vagy folyópartról vízbe benyúló olyan építmény, amely kikötési lehetőséget biztosít a hajók számára, de korzózásra és horgászásra is használható.
Pilotage 1. Kalauzhajózás, révkalauzolás, révkalauz-szolgálat - olyan helyi ismeretekkel rendelkező speciális képesítésű hajósok (révkalauzok) szolgáltatásai, akik szokatlan területeken nyújtanak segítséget a hajó irányításában.
2. Tágabb értelemben parti navigációt, parthajózást jelent. Lásd Piloting.
Piloting Parti navigáció, parthajózás. Olyan navigáció, amelynél a nagyfokú pontosság érdekében gyakran vagy folyamatosan határozzák meg a hajó helyzetét a megfigyelt földrajzi pontokhoz (parti és vízi jelekhez - Land mark és Sea mark) képest. Lásd a Pilotage címszó 2. jelentését is.
Port 1. A hajó orra felé nézve a hajó bal oldala. Német megfelelője: Backbord.
2. Kikötő - olyan tenger- vagy folyóparti mesterséges létesítmény, amelyben kikötőhelyeket alakítottak ki, és ahol a hajók rakományának be- és kirakodásához és az utasok be- és kiszállásához szükésges létesítmények, berendezések és eszközök állnak rendelkezésre. Általában védett kikötőkben (Harbour-ban) építik ki. A "port"-ban rendszerint megtalálhatók a rakpartok (Quay és Warf), a kőgátak (Jetty), a mólók (Pier) és a daruzott sólyák (slipway) vagy rampák (ramp).
Pratique Szabad közlekedési engedély - igazolás arról, hogy a hajót kiengedték a karanténból.
Proceed, to
(SMCP)
Egy bizonyos irányba hajózik, halad vagy folytatja az útját.
Purchase Erőfokozó egyszerű gép - mechanikus erőnövelő eszköz, pl. fogaskerekes áttétel, emelőkar, csigasor.
Port tack Bal csapás. A vitorlás hajó akkor van bal csapáson, amikor a hajó orra felé nézve, a szél balról "csap" a vitorlába. Német megfelelője: Backbordhalsen vagy Steuerbordbug.  Lásd a Starboard tack címszót is!

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Q
Quay Rakpart - olyan tömör konstrukciójú építmény a tenger vagy folyópart mentén, amely lehetőséget ad a hajók kikötésére, és amely rendszerint el van látva a hajók rakományának a mozgatásához szükséges berendezésekkel, eszközökkel. Ehhez hasonló nyitott építményt nevezik "Wharf"-nak.
Quarter berth A hajó hátsó része alatt lévő fekhely.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
R
Rafting up Az a kikötési mód, amikor a hajók a móló mellett vagy a horgonybóján egymáshoz vannak kikötve, azaz "tutajoznak".
Reach Olyan vitorlázási irány, amely magában foglalja a futtatott negyedszelet (close reach), a félszelet (beam reach) és a háromnegyedszelet (broad reach). Tehát amikor a hajó nem éles negyedszélben (close-hauled) vagy nem hátszélben (run) vitorlázik, akkor vitorlázik "reach"-en.
Ha van ötleted ennek a vitorlázási iránynak a magyar elnevezésére, akkor írd meg!)
Recover, to
(SMCP)
Hajótörötte(ke)t vesz fel.
Rendezvous
(SMCP)
Két vagy több hajó, normál esetben rádión megbeszélt találkozása egy meghatározott területen vagy pozícióban.
Reported
(SMCP)
A navigációs figyelmeztetésekben: egy tárgy meg nem erősített pozíciója.
Restricted Operator's Certificate; ROC URH rádió-berendezések kezelésére jogosító bizonyítvány hivatásos rádióstisztek számára (GMDSS A1 körzetre).
Resume, to
(SMCP)
Újra kezdi az utazás, a szolgáltatást vagy a kutatást.
Retreat signal
(SMCP)
Egy csapatnak adott hang- vizuális vagy más egyéb jelzés, amely parancsot ad a bázisra való visszatérésre.
Riding light Horgonyfény; a  hajó lehorgonyzott állapotát jelző minden irányból látható fehér fény;.
Rig 1. Vitorlazat - pl. bermuda-/szlúp-/gaff vitorlázat.
2. Vitorlázat - a vitorlák, a rudazat és a kötélzet összefoglaló elnevezése.
Rig move
(SMCP)
Fúrótorony, fúrósziget stb. áthelyezése az egyik pozícióból egy másikba.
Rules of the road Lásd COLREGs.
Running lights Menetfények - a menetben lévő hajó kötelezően viselt fényei. Ezek a fények hajótípusonként változnak, pl. a vitorlás hajó és a géphajó menetfényei nem azonosak.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
S
Sacrificial anode "Áldozati" anód. Cinkből, különböző méretben és formában készülő anód, amelyet a hajótengely és a kormánylapát közelében erősítenek a hajótestre a víz alatt. Feladata, hogy megvédje a hajó víz alatti fémből készült alkatrészeit a sós víz miatt bekövetkező elektrolízis okozta korróziótól.
Safe speed
(SMCP)
A hajónak az a sebessége, ami elegendő időt ad arra, hogy az adott körülmények és feltételek mellett megtegyék az összeütközés elkerüléséhez szükséges hathatós intézkedéseket, és a hajót megállítsák a megfelelő távolságon belül.
Scene
(SMCP)
Az a terület vagy helyszín, ahol az esemény, pl. egy baleset, történt.
Sea mark
(seamark)
Vízi jel. A part menti navigációt segítő eszközök egyik típusa. A parttól egy bizonyos távolságra, a vízfelszínen található természetes vagy telepített jel.
Sea protest Hajókáróvás - Írásbeli jelentés azokról a hajó üzemeléséből/üzemeltetéséből származó sérülésekről, amelyek a hajót, a rakományát és/vagy a fedélezeten tartózkodó személyeket értek. A "sea protest"-et a hajó kapitánya készíti el, és adja át a legközelebbi kikőben a tengerésheti hatóságoknak.
Sea state A tengerfelszín (hullámosságának) állapota.
Search And Rescue - SAR
(SMCP)
Felkutatás és mentés.
Search and Rescue Transponder - SART
(SMCP)
Felkutatási és mentési válaszjeladó/transzponder.
Search pattern
(SMCP)
Az a minta (módszer), amely szerint a hajók és/vagy repülőgépek végrehajtják az összehangolt kutatást (az IAMSAR hét ilyen felkutatási módszert ajánl).
Search speed
(SMCP)
Az helyszíni koordinátor (OSC) által irányított kutatóhajók sebessége.
Shackle
(SMCP)
1. horgonylánc hosszmértéke, 15 öl
2. sekli
Shelf-foot A vitorla alsó élénél lévő vitorlaszelet alsó részét egy egészen puha anyagból készítik, így az az alsóélkihúhó meglaztításakor a vitorlának ez a része is szárnyszelvény formáját veszi fel, ami megnöveli a vitorlán keletkező felhajtóerőt. Az egyik vitorlakészítő "malaclopónak" nevezte el.
Ship's company Minden személy, aki a hajón van.
Short Range Certificate; SRC URH rádió-berendezések kezelésére jogosító bizonyítvány a kedvtelési célú hajók rádiósai számára (GMDSS A1 körzetre).
Standard Marine Communication Phrases
IMO SMCP
A tengeri kommunikáció szabványos kifejezései. Azoknak a szavaknak és kifejezéseknek a gyűjteménye, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (International Maritime Organization - IMO) dolgoztatott ki és ajánlott a tengeri kommunikációra.
Spar Általános kifejezés a hajó rudazatára (árbocok, bumok, stb.).
Speed made good
Lásd Velocity made good.
Speed of advance
(SMCP)
A vihar középpontjának a haladási sebessége.
Speed over ground; SOG Fenék feletti sebesség.
Stand by, to
(SMCP)
Készenlétben áll vagy felkészült a parancs végrehajtására; azonnal rendelkezésre áll.
Stand clear, to
(SMCP)
Távol tartja a csónakot a hajótól.
Stand on, to
(SMCP)
Megtartja a hajó útirányát és sebességét (útjogos hajó).
Starboard A hajó orra felé nézve a hajó jobb oldala. Német megfelelője: Steuerbord.
Starboard tack Jobb csapás. A vitorlás hajó akkor van jobb csapáson, amikor a hajó orra felé nézve, a szél jobbról "csap" a vitorlába. Német megfelelője: Steuerbordhalsen vagy Backbordbug. A vitorlázók valószínűleg ez utóbbi kifejezést rövidítik le, amikor a jobb csapáson lévő hajó kormányosa a "bekbord" szó kiáltásával hívja fel a bal csapáson haladó másik hajó kormányosának a figyelmét arra, hogy neki, azaz a jobb csapáson lévő hajónak van útjoga. Persze az is elképzelhető, hogy a kiáltás az jelzi, hogy a másik hajó bal csapáson van, tehát térjen ki. A lényeg az, hogy ha egy másik hajóról a "bekbord" szóval illetnek, akkor nézd meg, hogy milyen csapáson vitorlázol, és ha bal csapáson vagy, akkor térj ki a másik hajó elől! Lásd még a Port tack címszót is!
Storm warning Viharjelezés: A Beaufort-skála szerinti 10-es vagy annál nagyobb erősségű szél várható.
Survivor
(SMCP)
Túlélő - Az a személy, aki annak ellenére életben maradt, hogy rendkívül veszélyes helyzetben volt, pl. hajótörést szenvedett.
Swell Holthullám, lógóhullám (lógó). Távoli szélrendszerek által keltett, szabályos, sima felületű hullám.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
T
Target
(SMCP)
Egy tárgy, pl. egy hajó, által keltett válaszjel a radar képernyőjén.
Tender Boci - a hajó kis csónakja.
Track
(SMCP)
Az egyik pozíciótól a másik pozícióig követett vagy követendő útvonal.
Track angle Fenék feletti irány. Az az irány, amerre a hajó ténylegesen mozog a föld felszíne felett. A szél és az árapályáramlások hatása miatt ez az irány rendszerint nem azonos a hajó orrirányával (Heading). A hétköznapi használatban gyakran elhagyják az "angle" (szög) szót. A hajó fenék feletti irányára még az alábbi kifejezéseket használják: Ground Track, Course Made Good (CMG) és Course over Ground (COG).
Transit
(SMCP)
A hajó áthaladása egy csatornán, hajóúton stb.
Transit speed
(SMCP)
A hajónak az a sebessége, amire egy csatornán, hajóúton történő áthaladáshoz van szüksége.
Tricolor light A menetben lévő vitorlás kishajó árbocának a csúcsán vagy árbocának a felső részén elhelyezett lámpatest, amelyben a szokásos oldalfények és a farfény foglalnak helyet.
True course 1. Valódi útirány: a hajó északhoz viszonyított útiránya (navigáció).
2. A hajónak a valódi szél irányához viszonyított haladási iránya.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
U
Under way
(SMCP)
Menetben lévő - Arra a hajóra mondják, amelyik nincs lehorgonyozva, nincs kikötve a parthoz, vagy nem feneklett meg.
Universal Time Coordinated - UTC, GMT
(SMCP)
Koordinált világidő, greenwichi középidő.
Unlit
(SMCP)
Amikor egy bója vagy világítótorony fénye nem világít, azaz üzemen kívül van.
Upwind courses Minden olyan útirány, amikor félszélhez képest élesebb szögben vitorlázunk.
Urgency traffic
(SMCP)
A vonatkozó ITU Rádiószabályzatban (RR) meghatározott módon történő, rádión keresztüli szóbeli információcsere a sürgősségi helyzetről hajó-part és/vagy hajó-hajó/repülőgép között.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
V
Variable (of winds)
(SMCP)
A sebességét és az irányát folyamatosan változtató szél.
Veering A szél irányának az óramutató járásával azonos irányban történő megváltozása. Ellentéte a Backing.
Velocity made good; Vmg 1. Célirányú sebesség, jelölése Vmg.

Vektordiagram

2. Térnyerési sebesség. A vitorlázásban a hajó szél felé való haladásának (speed made good to windward) a sebességét értik e kifejezés alatt.

Vektordiagram
Vessel constraint of her draught
(SMCP)
Olyan hajó, amely a nagy merülése következtében korlátozva van abban a képességében, hogy megváltoztassa a követett útirányát figyelembe véve a hajózható víz rendelkezésre álló mélységét és szélességét.
Vessel Trafic Services - VTS
(SMCP)
A hajóforgalom biztonságának és hatékonyságának valamint a környezetvédelem a javítására létrehozott szolgáltatok.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
W
Water track Vízhez viszonyított haladási irány. Ezt az irányt a tengeri navigátorok használják, amikor arra az irányra hivatkoznak, amerre a hajó mozog a vízen. Néha "Wake Course"-nak azaz, nyomdokvonal-iránynak is nevezik.
Wave A helyi szél által keltett hullám.
Waypoint - WP
(SMCP)
Útpont - Az a pozíció, amely mellett a hajónak, el kell haladnia, vagy amelynél irányt kell változtatni az útvonaltervének megfelelően.
Wharf Rakpart - olyan, felül deszkával borított, nyitott cölöpépítmény a tenger- vagy folyópart mentén, amely kikötőhelyet biztosít a hajók számára. Rendszerint el van látva a rakományok mozgatásához szükséges berendezésekkel és eszközökkel. Ennek az építménynek a tömör, masszív változatának a neve Quay.
Wind shift A szél irányának csekély mértékű változása.
Wreck
(SMCP)
Hajóroncs - A tengeren elpusztult, elsüllyedt, vagy elhagyott hajó.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
X
X Ez a betű jelzi a kincs helyét a kalózok féltve őrzött térképén.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Y
Yard A vitorlafelület növelése érdekében az árbocra függesztett rudazat (pl. gaff)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Z
Zulu A Z betű kiejtése a fonetikus ábécé szerint. A Z betűt a Zéró, azaz a greenwichi időzónára osztották ki, ezért a "ZULU idő" alatt a greenwichi középidőt értik. Ezt az időt az időzónákon átnyúló műveleteknél mint nemzetközi standard időt használják, pl. a katonaságnál.