ENGLISH-HUNGARIAN VOCABULARY

Extract from the Charter Dictionary to be published

ANGOL-MAGYAR SZÓTÁR

Részletek a rövidesen megjelenő Charterszótárból

If you do not find the word you are looking for, please do not hesitate to contact me.

Ha nem találja a keresett szót, akkor kérdezze meg!

 

address

cím

advance payment

előrefieztés, előlegfizetés

agency

ügynökség

ambulance

mentők

anchor

horgony

average

hajókár, havária

backstay

achtersztág, hátramervítő

bailer

mericske

 

 

ballast(ed) keel

tőkesúly

bareboat

személyzet nélküli (bér)hajó

battery

akkumulátor, akku

battery main switch

akkufőkapcsoló

beam reach

félszél

bearing away

ejtés

berth1

fekhely

berth2

kikötőhely, hajóhely

boat

hajó, csónak

boat delivery

hajóátadás

boat redelivery

hajóvisszaadás

boat’s documents

hajópapírok, hajóokmányok

boathook

csáklya

boating licence

hajózási engedély

book, to

lefoglal

boom

bum

boom vang

alba

bow

hajóorr

bow line/rope

orrkötél

broad reach

háromnegyedszél, raum

bucket

vödör

built-in engine

beépített motor

 

 

capacity

befogadóképesség

cash

készpénz

centreboard

uszony, svert

certificate of competence

hajóvezetői engedély

charging

töltés (akkué)

charter contract

hajóbérleti szerződés

charter fee

hajóbérleti díj

charterer

hajóbérlő

check list

ellenőrző lista

choke

szivató

clause-hauled

éles negyedszél

close reach

futtatott negyedszél

companionway

kajütlejáró

cooling water

hűtővíz

crew

legénység, mancsaft

crewmember

legénységi tag

cruiser

túrahajó

 

 

damage

sérülés

date of birth

születés ideje

deadline

határidő

deck

fedélzet, dekk

details

személyes adatok

diesel engine

dízelmotor

diesel oil

gázolaja

discount

árengedmény

disembark

kihajózik

docking line

kikötőkötél

draft, draught; B

merülés

 

 

embark

behajózik

ensign

nemzeti lobog

equipment

berendezés, felszerelés

 

 

fender

puffer

fin-and-bulb keel

bulbás rövid kíl

fin-keel

rövid kíl

fire extinguisher

tűzoltókészülék

first aid kit

elsősegélydoboz

first name

keresztnév

fitting

veret

foghorn

ködkürt

forestay

forsztág, előremerevítő

fuel

üzemanyag

fuel tank

üzemanyagtartály

full-keel

hosszú kíl

 

 

gale warning

viharjelzés

gale warning station

viharjelző állomás

genoa

génua

give-way boat

útadásra kötelezett hajó

green

zöld

gybing

halzolás

 

 

hailing port

báziskikötő

handle

kézi kar

harbor master

kikötőmester

harbour

kikötő

headfoil

profilforsztág, merev forsztág

heads

vécé (hajóban)

headsail

orrvitorla

helm

kormány, kormányberendezés

helmsman

kormányos

home address

lakcím

household battery

háztartási akku

hull

hajótest

identity card

személyazonosító igazolvány

 

 

ignition

gyújtás

ignition key

slusszkulcs

inboard engine

beépített motor

insurance

biztosítás

internal ballast

belső ballaszt

inventory list

leltárlista

invoice

számla

itinerary

útvonalterv, túrater

 

 

jib

fok, fokvitorla

jib sheet

foksott

 

 

 

keel

kíl

kicking strap

alba

 

 

leech line

trimmzsinór

length overall; LOA

hajó teljese hossza

lessor

bérbeadó

liability

felelősség

licence

engedély

life buoy

mentőgyűrű, mentőpatkó

lifejacket

mentőmellény

line

kötél

luffing

élesítés

 

 

mainsail

grósz, fővitorla

mainsheet

grószsott

make

gyártmány

Man Overboard!

Ember a vízben!

marina operator

kikötőmester

mast

árboc

masthead light

árbocfény

mobile number

mobilszám

mooring

kikötés

motor, to

motorozik

 

 

name

név

novice

kezdő

 

 

obligation

kötelezettség

oil

olaj

outboard engine

külmotor

 

 

paddle

pádli

paperwork

papírmunka, adminisztráció

passport

útlevél

permanent address

állandó lakcím

permanent berth

bérelt kikötőhely

pertinences

hajóhoz tartozó felszerelések

petrol

benzin

petrol engine

benzinmotor

pile

cölöp

place of birth

születés helye

pleasure craft

kedvtelési célú hajó

police

rendőrség

port

kikötő

port tack

bal csapás

provisions

élelmiszer

 

 

red

vörös

reefing

reffelés

reefing line

reffzsinór

registration number

lajstromszámm

regular client

törzsvendég, törzsbérlő

repairs

javítás

riding light

horgonyfény

rig

vitorlázat

rigging

kötélzet

rope

kötél

rudder

kormány

rudder blade

kormánylap

run

hátszél

running backstay

beksztég

running rigging

futókötélzet

 

 

sail

vitorla

sail area

vitorlafelület

sail, to

vitorlázik

sailboat

vitorlás hajó

sailing boat

vitorlás hajó

sailing out

kihajózás, kivitorlázás

sailing yacht

vitorlás jacht

 

 

scratch

karcolás

security deposit

kaució

sheet

sott, vitorlabehúzó

shore cable

parti (villamos) hálózati kábel

shore power

parti villamos hálózat

shroud

vantni, oldalmerevítő

side light

oldalfény

sign, to

aláír

skipper

szkipper, hajóvezető

spar

rudazat

sponge

szivacs

spreader

száling, harántmerevítő

spring line/rope

keresztkötél

standing rigging

állókötélzet

stand-on boat

útjogos hajó

starboard tack 

jobb csapás

starter

indítómototr

starting battery

indítóakku

stern

hajófar

stern light

farfény

stern line/rope

farkötél

 

 

tacking

fordulás, csapásváltás

telephone number

telefonszám

term of payment

fizetési határidó

tiller

kormányrúd

tiller extension

kormányhosszabbító

topping lift

dirk, bumpihentető

tow line

vontatókötél

tow, to

vontat

 

 

visitor's berth

vendéghely

 

 

warp

kikötőkötél

 

 

water tank

víztartály

weather forecast

időjárás-előrejelzés

white

fehér

winch

csörlő

winch handle

csörlőkar

yacht

jacht

 

 

Copyright ©: Nagy Zoltán, 2008.
URL: http://www.vitorlasszotar.hu/ E-mail: [email protected]