MAGYAR-ANGOL 
VitorlásszótárHUNGARIAN-ENGLISH
Sailing Dictionary
achtersztág backstay
akku, akkumulátor battety
alba boom vang, kicking strap
állókötélzet standing rigging
árboc mast
árbocfény masthead light
   
bal csapás port tack
bázikikötő hailing port
beépített motor inboard/built-in engine
befogadóképesség capacity
beksztég running backstay, runner
belső ballaszt internal ballast
benzin petrol
benzinmotor petrol engine
bérbeadó lessor
bérelt kikötőhely permanent berth
berendezés equipment
bulbás rövid kíl fin-and-bulb keel
bum boom
   
cölöp pile
csáklya boathook
csónak boat, dinghy
csörlő winch
csörlőkar winch handle
   
dekk deck
dirk topping lift
dízelmotor diesel engine
   
ejtés (hajót széltől) bearing away
éles negyedszél close-hauled
élesítés (hajóval) luffing
előremerevítő forestay
elsősegélydoboz first aid kit
Ember a vízben! Man overboard.
   
farfény stern light
farkötél stenn line/rope
fedélzet deck
fekhely (hajóban) berth, bunk
félszél beam reach
foglalás (hajóé) booking
fok(vitorla) jib
foksott jib sheet
fordulás (szél felé) taking
forsztág  forestay
fővitorla mainsail
futókötélzet running rigging
futtatott negyedszél close reach
   
gázolaj diesel oil
génua genoa
grósz mainsail
grószsott mainsheet
gyártmány make
gyújtás ingition
   
hajó boat, yacht
hajóátadás boat delivery
hajóbérleti szerződés charter contract
hajóbérleti díj charter fee
hajóbérlő charterer
hajófar stern
hajóhely (kikötőben) berth
hajókár average
hajóorr bow
hajópapírok boat's documents
hajótatozékok pertinences
hajótest hull
hajóvezetői engedély certificate of competence
hajóvisszaadás boat redelivery
hajózási engedély  boating licence
halzolás jibing, gybing
háromnegyedszél broad reach
hátramerevítő backstay
hátszél run
havária average
horgony anchor
horgonyfény riding light
hosszú kíl long keel
hűtővíz cooling water
   
időjárás-előrejelzés weather forecast
indítóakku starter battery
   
jacht yacht
javítás repairs
jobb csapás starboard tack
   
kajüteljáró companionway
kalóz pirate
kaució security deposit
kedvtelési célú hajó pleasure craft
keresztkötél spring line/rope
kezdő (vitorlázó) novice
kikötés mooring
kikötő port, harbour
kikötőhely  berth
kikötőkötél docking line/rope, warp
kikötőmester harbour master, marina operator
kíl keel
hajóvezető (kis hajóé) skipper
kormány rudder
kormányhosszabbító tiller extension
kormánylap rudder blade
kormányos helmsman
kormányrúd tiller
ködkürt foghorn
kötél line, rope
kötélzet rigging
külmotor outboard engine
   
lajstromszám registration number
legénység crew
legénységi tag crew member
leltárlista inventory list
   
mancsaft crew
mentőgyűrű life buoy
mentő ambulance
mentőmellény life vest, lifejacket
mentőpatkó life buoy, horseshoe
merev forsztág headfoil
mericske bailer
merülés (hajóé) draft, draught
motorozik motor, to
nemzeti lobogó ensign
   
oldalfény side light
orrkötél bow line/rope
orrvitorla headsail
   
pádli paddle
parti (elektromos) hálózat shore power
parti hálózati kábel  shore cable
profilforsztág headfoil
puffer fender
   
raum broad reach
reffelés reefing
reffzsinór reefing line
rövid kíl fin-keel
rudazat spar
   
sérülés (hajóé) damage
slusszkulcs ignition key
sott sheet
svert centreboard, centerboard
száling spreader, cross-tree
személyzet nélküi bérhajó bareboat
szivacs sponge
szivató (motoré) choke
szkipper skipper
   
teljes hossz (hajóé) length overall; LOA
tőkesúly keel, ballast/ballasted keel
törzsbérlő regular client
trimmzsinór leech line
túrahajó cruiser
túraterv itinerary
tűzoltó készülék fire extinguisher
   
uszony centrebaord, centerboard, daggerboard, fin
útadásra kötelezett hajó give-way vessel
útjogos hajó stand-on vessel
   
üzemanyag fuel
üzemanyagtartály fuel tank
   
vantni shroud
vécé (hajóban) head(s)
vendéghely visitor's berth
veret fitting
viharjelzés gale warning
viharjelző állomás gale warning station
vitorla sail
vitorlás hajó sailing boat, sailboat
vitolás jacht sailing yacht
vitorlázat rig
vitorlázik sail, to
víztartály water tank
vontat tow
vontatókötél tow line/rope
vödör bucket