FEJLESZTÉS ALATT!!!

(de szerintem már használható)

 

Kedves vitorlástársak!

 

Mint tudjátok, 2006. április 24. óta azok, akiknek nincs legalább középfokú, államilag elismert, C-típusú angolnyelv-vizsgájuk, csak akkor szerezhetik meg a  tengeri hajóvezetői engedélyhez szükséges tengeri rádiókezelői képesítést (ROC/GOC), ha tengeri szakmai angolnyelv-vizsgát tesznek a Közlekedési Főfelügyeleten.

Sikerült levizsgáznom, így már nincs szükségem a felkészüléshez összegyűjtott anyagra, ezért közzéteszem, hátha másnak is segít a felkészülésben (a sikeres vizsgához azért  legalább alapfokú angolnyelv-tudásra is szükség lesz). A vizsgakérdések megtalálhatók a Közlekedési Főfelügyelet honlapján. Az alábbi válaszok nem az egyedül lehetségesek, és az anyag – a vizsga temészetéből adódóan - sem teljes. A vizsgáztatók közbekérdezhetnek (meg is teszik), és a lehetséges kérdésekre nem biztos, hogy megvan itt a válasz.

 

Ha valakinek vannak javaslatai a válaszok kiegészítéséhez, ill. kijavításához, akkor megköszönöm, ha elküldi egy emilben.

 

 Szándékom szerint, a kérdések és a válaszok idővel hallhatók is lesznek. A megszólaltatásukhoz szükséges programok ingyen tölthetők le az Internetről: (QuickTime) innen (QuickTime 7.1.3 for Windows 2000/XP ), vagy a RealPlayer innen.

 

A hanganyag használata:

A mondatok meghallgatásához a bal egérgombbal rá kell kattintani a kérdéses mondatra. Először a magyar szöveg hangzik el, és azt követi az angol mondat, így amikor az angol mondatot halljuk, akkor már ismerjük a jelentését, tehát megértjük, agyunk automatikusan lefordítja. Például: Medical assistance is urgently required(nem kell kétségbe esni, majd keresek valakit, akinek szebb, és főleg érthetőbb a kiejtése, mint az enyém).  A tanulásnál célszerű minden egyes mondatot többször is meghallgatni. (Ha sikerül megtudnom, hogyan lehet letölthető formában feltenni ide, akkor MP3 formában is elérhető lesz.)  Ez a módszer főleg a szerényebb angolnyelv-tudással rendelkezőknek fog segíteni abban, hogy hallás után is megérsék a szövegeket.

 

1. Angol szöveg fordítása – szóbeli

 

 

KÉRDÉS

VÁLASZ

1.

I need a doctor; I have severe burns on board.

 

A hajónkon orvosra van szükség, súlyos égési sérültek vannak a fedélzeten.

 

Helicopter is coming to you now with a doctor.

 

Egy helikopter érkezik most önökhöz orvossal a fedélzetén.

 

You will be called on VHF Channel 06 soon.

Hamarosan hívni fogják önöket a 06-os URH-csatornán.

 

 

 

2.

Search by helicopter will be discontinued because of unfavorable weather conditions.

 

A kedvezőtlen időjárási feltételek miatt abba fogják hagyni a helikopteres felkutatást.

 

I have placed the collision mat.

 

Felhelyeztük a lékponyvát.

 

I can proceed without assistance.

Segítség nélkül tovább tudunk haladni.

 

 

 

3.

You should give immediate assistance to pick up survivors.

 

Azonnali segítséget kell(ene) adniuk a túlélők felszedéséhez.

 

Survivors are in bad condition.

 

A túlélők rossz állapotban vannak.

 

Medical assistance is urgently required.

Sürgősen orvosi segítségre van szükség.

 

 

 

4.

Boat should approach vessel as near as possible to take off persons

 

A csónaknak a lehető legjobban meg kell közelíteni a hajót, hogy felvegye az embereket.

 

My position is ascertained by visual bearings.

A pozíciónkat látható céltárgyak iránylatának felvételével határoztam meg

 

 

 

5.

Wreckage is reported 25 miles from Cape Cat true bearing 92º.

A Macska-foktól 25 tengeri mérföldre 92o valódi iránylatnál hajóroncsot jelentettek.

 

 

No survivors appear to be in the vicinity.

 

A közelben nem láthatók túlélők. (Úgy tűnik, a közelben nincsenek túlélők.)

 

 

You should proceed to anchorage for health clearance

Az egészségügyi vizsgálatra kijelölt horgonyzó helyre kell(ene) mennie!

 

 

 

 

6.

I wish some persons taken off.

 

Azt szeretnénk, hogy vegyenek fel néhány embert a hajónkról.

 

Skeleton crew will remain on board.

 

Csak a legszükségesebb személyzet fog a fedélzeten maradni.

 

I have noted patches of oil at likely position of accident.

A baleset valószínű pozíciójában olajfoltokat észleltünk.

 

 

 

7.

Survivors are in bad condition.

A túlélők rossz állapotban vannak.

 

 

Medical assistance is urgently required.

Sürgősen orvosi segítségre van szükség.

 

 

Where are you going and where are you coming from?

 

Hová mennek, és honnan jönnek?

 

 

What is your next port of call?

Melyik kikötőbe fognak legközelebb befutni?

 

 

 

8.

I will try to proceed by my own means but I request you to keep in contact with me.

Megpróbálunk a saját eszközeinkkel továbbhaladni, de kérem, hogy maradjanak velünk kapcsolatban !

 

 

Damage cannot be repaired at sea without assistance.

A tengeren nem tudjuk kijavítani a sérüléseket segítség nélkül.

 

 

 

9.

I have collided with some unindentified underwater object.

 

Valamilyen ismeretlen víz alatti tárggyal ütköztünk.

 

I must get shelter or anchorage as soon as possible.

A lehető leggyorsabban védett helyre vagy horgonyzóhelyre kell érnünk.

 

 

 

10.

You should keep on the starboard side of the fairway.

A hajóút jobb oldalán kell(ene) maradnia.

 

 Mivel a mondat nem egyértelmű, célszerű rákérdezni:

“QUESTION. Is you message an instruction or an advice?”

azaz: “KÉRDÉS. Az üzenete utasítás, vagy tanács?“,

 

MEGJEGYZÉS: A „should” segédigével óvatosan kell bánni, sőt  a használata nem is igen ajánlott , különösen a hajóforgalmi szolgálat (VTS) üzenetváltásaiban, mivel félreérthetővé teheti a mondatot. Ebben az esetben, például, az üzenet lehet utasítás is és tanács is. Az előbbit kutya kötelességem végrehajtani, ha tudom, míg az utóbbi esetében  vagy követem a tanácsot, ha tudom, vagy nem. Ezt a kétértelműséget az üzenet típusának a megjelölésével, az ún. „message marker” használatával lehet elkerülni:

 

„INSTRUCTION. Keep on the starboard side of the fairway.”, illetve

„ADVICE. Keep on the starboard side of the fairway.”

 

Ez a megjegyzés a többi „should”-os mondatra is vonatkozik!

 

 

There is an uncharted obstruction in the midle of the channel

 

A csatorna közepén olyan akadály van, amely nincs feltüntetve a térképen.

 

You should proceed with caution.

Óvatosan kell(ene) továbbhaladniuk.

 

 

 

11.

You should alter your course, if possible, appreciably to starboard to facilitate location by radar.

 

Ha lehet, észrevehetően meg kellene változtatniuk az irányukat jobbra, hogy bemérhessük a radarral!

 

 

You should navigate with caution.

Óvatosan kell(ene) hajózniuk.

 

 

There are fishing nets with red buoys in this area.

Vörös bójákkal megjelölt halászhálók vannak ezen a területen.

 

 

 

12.

Drifting mine has been reported in the vicinity.

Sodródó aknákat jelentettek a közelben.

 

 

You should change your berth. 

 

Másik kikötőhelyet kell(ene) keresniük.

 

It is not safe.

 

A jelenlegi nem biztonságos

 

Anchoring is prohibited.

Horgonyozni tilos!

           

 

2. Adott fogalmak ismertetése angolul - szóbeli

 

 

KÉRDÉS

VÁLASZ

13.

What is the exact definition of DISTRESS case? Mi a DISTRESS-eset pontos meghatározása?

A DISTRESS case occurs when a vessel and/or persons on board are in direct and unavoidable danger and in the Master’s opinion urgent assistance is needed from outside. Such cases can be fire, explosion, flooding, collision, grounding, list (danger of capsizing), sinking, disabled and adrift, armed attack/piracy and undesignated distress.

(Distress-est akkor következik be, amikor a hajó vagy a fedélzeten lévő személyek közvetlen és elkerülhetetlen veszélyben vannak, és a kapitány véleménye szerint sürgősen külső segítségre van szükség. Ilyen esetek lehetnek pl. tűz, robbanás, vízbetörés, ütközés, zátonyra futás, dőlés (felborulás veszélye), süllyedés, műveletképtelenség és sodródás, fegyveres támadás/kalóztámadás, meg nem határozott vészhelyzet.)

 

 

What is the exact definition of URGENCY case? Mi a URGENCY-eset pontos meghatározása?

An URGENCY case occurs when one or more persons on board are in danger, and in the Master’s opinion assistance is needed from outside. Such cases can be the need for medical assistance, recovery of man overboard, navigational assistance.

(Sürgősségi eset akkor következik ve, hogy a hajó fedélzetén egy vagy több személy veszélyben van, és a kapitány véleménye szerint külső segítségre van szükség. Ilyen esetek pl. orvosi segítségre, vízből mentésre, hajózási segítségre van szükség.)

 

 

What is the exact definition of SAFETY communication?  Mi a SAFETY-kommunikáció  pontos meghatározása?

A SAFETY communication takes place when the safety of navigation is in danger and safety messages are sent out  related to meteorological and hydrological conditions, navigational warnings, environmental protection communications.

(A SAFETY, azaz  biztonsági kommunikációra akkor kerül sor, amikor veszélybe kerül a hajózás biztonsága, és az időjárási és hidrográfiai körülnényekre, a környezetvédelemre vonatkozó üzeneteket és hajózási figyelmeztetésekre adnak le.)

 

14.

What are the meaning of acronyms SAR and SITREP? Mit jelentenek a SAR és a SITREP mozaikszavak?

SAR stands for Search And Rescue, which means search and rescue of survivals of vessels or aircraf in distress at sea.

A SAR a Search And Rescue, azaz a felkutatás és mentés rövidítése, ami a vészhelyzetben lévő hajók és repülőgépek túlélőinek a felkutatását és kimentését jelenti a tengeren.

SITREP stands for SAR SITuation REPort, by the aid of  which the participants of a SAR operation particularly its co-ordinators, such as  OSC, SMC,  RCC) are kept informed on the progress and situation of the operation.

A SITREP a SAR SITuation REPort, azaz a SAR helyzetjelentésnek a rövidítése, aminek a segítségével tájékoztatják a SAR-művelet résztvevőit, különösen annak ko-ordinátorait,  - mint pl. a helyszíni koordinátort (OSC – On-Scene Co-ordinator), az felkutási és mentési feladat koordinátorát (SMC – SAR Mission Co-ordinator) és a mentési koordinációs központot (RCC – Rescue Co-ordination Centre) a művelet folyamatáró és helyzetéről.

 

 

What are the meaning of acronyms MRCC, OSC, and CSS? Mit jelentenek az MRC, OSC és CSS mozaikszavak?

 

 

 

 

 

 

MRCC stands for Maritime Rescue Co-ordination Centre, which controls SAR operations in a particular Search and Rescue Region (SRR) at the highest level.

Az MRCC a Maritime Rescue Co-ordination Centre, azaz a tengeri mentési koordinációs központ rövidítése, amelyik a legmagasabb szinten irányítja a SAR műveleteket egy adott felkutatási és mentési régióban (SRR – Search and Rescue Region).

OSC stands for On-Scene Co-ordinator, who controls and co-ordinates the SAR operations at the scene of distress.

Az OSC az On-Scene Co-ordinator, azaz a helyszníni koordinátor rövidítése, aki a vészhelyzet helyszínén koordinálja a SAR műveleteket.

CSS stands for Commander Surface Search, which is not a SAR facility but one of the vessels in the distress area, whose commander assumes the tasks of OSC, if not available on the scene of distress case, on the basis of the mutual agreement of all the craft at the scene, provided its vessel is equipped with all the equipment necessary by GMDSS.

A CSS a Comander Surface Serarch, azaz a felszíni kutatás irányítójának a rövidítése, ami nem SAR egység, hanem a vészhelyzet területén lévő egyik hajó, amelynek a parancsnoka veszi át a helyszíni koordinátor (OSC) feladatait, ha a ilyen nincs a vészhelyzet helyszínén, a helyszínen lévő többi hajó kölcsönös egyetértésével, feltéve, hogy a hajója fel van szerelve a GMDSS által előírt berendezésekkel.

 

 

Lehetséges kérdés: What is the difference between an OSC and an CSS.

(Mi a különbség az OSC és a CSS között?)

When two or more SAR facilities are working together on the same mission, one person on-scene may be needed to co-ordinate the activities of all participating facilities. This person is the OSC,  who may be a person  in charge of a search and rescue unit (SRU), ship, or aircraft participating in a serach, or a nearby facility in a position to handle OSC duties, and who is  designated by  the SMC. The person in charge of the first facility to arrive at the scene will normally assume the OSC function until the SMC arranges for that person to be relieved.  OSCs are at the lowest level of the general levels of co-ordination of the SAR system; at the highest level are the SAR co-ordinators (SC), who are the top level SAR managers, and at the next level are the SAR mission co-ordinators (SMC), whose function is normally perfomed by the RCC chief or a designee.

(Amikor ugyanazon a feladaton két, vagy több SAR egység dolgozik együtt, akkor szükség lehet egy olyan helyszínen lévő személyre, aki összehangolja az összes résztvevő tevékenységét. Ez a személy a helyszíni koordinátor (OSC), aki lehet egy, a felkutatásban részt vevő SAR egység (SRU), hajó repülőgép, vagy egy olyan közelben lévő egység parancsnoka, aki olyan helyzetben van, hogy el tudja látni az OSC feladatait, és akit az SMC erre kijelöl. Az  OSC feladatait általában az elsőként a helyszínre érkező egység parancsnoka látja el, amíg az SMC a felmentéséről nem rendelkezik. A helyszíni koordinátor a SAR-rendszer koordinálásának általános szintjei közül a legalsón van; a legmagasabb szinten vannak a SAR-koordinátorok (SC), akik a legmagasabb szintű SAR-vezetők; a következő szinten vannak az egyes SAR mentési múveletek koordinátorai (SMC), amely funkciót rendszerint a mentési koordinációs központ (RCC) vezetője, vagy egy arra kijelölt személy lát el.)

 

For CSS see above.

A CSS-t lásd fent!

 

How can you establish radio contact with helicopter? Hogyan létesít rádiókapcsolatot a helikopterrel?

 

I am standing by on VHF channel 16, and it is the helicopter that will contact me on this channel. 

Várakozom a 16-os URH csatornán, és a helikopter fog kapcsolatot létesítni velem.

 

15.

What is the meaning of acronym WWNWS? Where is its headquarters? Mi a jelentése a WWNWS rövidítésnek? Hol van a központja?

WWNWS stands for World-Wide Navigational Warning Service.  This is not a service provided by an international world-wide organization, but ancronym for a service for giving warnings to ships on matters that can affect their safety.  It was established by the International Maritime Organisations and the International Hydrography Organisation, and the service was adopted by IMO in 1977. The NAVTEX is one of the components of WWNWS.

(A WWNWS a World-Wide Navigational Warning Service (azaz globális hajózási figyelmeztető szolgálat) rövidítése. Ez nem olyan szolgáltatás, amelyet egy, az egész világot átfogó szervezet biztosít, hanem egy olyan szolgáltatásnak, szolgálatnak a rövidítése, amely dolgokban ad figyelmeztetést a hajók számára, amelyek hatással lehetnek a biztonságra. A szolgálatot a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet (IHO) hozta létre, és  az IMO 1977-ben fogadta el a szolgálatot. A NAVTEX a WWNWS egyik alkotóeleme.)

 

További info található itt.

 

MEGJEGYZÉS: Azt sajnos nem tudom, hogy van-e központja, és ha van, akkor hol található. Ha tudod, akkor írd meg!

 

 

What is the meaning of acronym MSI? Mi a jelentése az MSI rövidítésnek?

Maritime Safety Information, which contains navigational and meteorological warnings, meteorological forecasts and urgent safety-related messages of vital importance to all ships at sea.

(Maritime Safety Information, azaz tengerészeti biztonsági információ, amely hajózási és meteorológiai figyelmezetetéseket, meterorológiai előrejelzéseket és a tengeren lévő valamennyi hajó szempntjából létfontosságú, sürgős, biztonsággal kapcsolatos üzeneteket foglalja magában.)

 

 

By what means will you receive meteorological information for Adriatic? Milyen eszközökkel fogja venni az Adriai-tengeren a meteorológiai információt?

By means of a NAVTEX receiver and VHF transceiver.

(NAVTEX vevővel és URH rádió-adóvevővel.)

 

 

 

16.

What book is searched for to give a description of your boat for a  SAR helicopter? Melyik könyvben találja meg, hogyan kell leírni  saját hajójátk a SAR-helikopter számára?

 

In Volume III of IAMSAR Manual there is a detailed description on the helicopter operations.

Az IAMSAR Manual III. kötetében részletes leírás található a helikopteres műveletkről.

 

 

 

By what words give you an acknowledgement for a Distress Call? Milyen szavakkal nyugtázza a DISTRESS-hívást?

 

MAYDAY ship … (MMSI number and/or Call Sign I know it from the Distress Call)

This is … (my Call Sign)

Your Distress Call/MAYDAY (has been) received.

My position is …

My ETA is at … hours UTC or in … minutes

MAYDAY, over.

MAYDAY hajó neve (a vészhívásból ismert MMSI szám és/vagy hívójel),

Ez a … (saját hívójelem)

Vettem a vészhívását/MAYDAY üzenetét.

A pozícióm:

Érkezésem várható ideje … órakor UTC szerint, vagy … perc múlva.

MAYDAY, vétel.

 

 

What is the acronym IAMSAR standing for? Minek a rövidítése az IAMSAR?

IAMSAR stands for International Aeronautical and Maritime Serarch And Rescue (manual). It is published by International Maritime Organisation. It consists of three volumes: Volume I deals with the Organisation and Management, Volume II deals with the Misson Co-ordination and Volume III deals with the Mobile Facilities.

Az IAMSAR az International Aeronautical and Maritime Search And Rescue (manual,azaz a nemzetközi légi- és tengeri felkutatás és mentés (kézikönyv) rövidítése. A kézikönyvet az IMO adta ki. Három kötetből áll: az első kötet a szervezéssel és az irányítással, a második a felkutatási és mentési feladat koordinálsával, míg a harmadik a mobil egységekkel foglalkozik.

 

 

 

17.

What is the meaning of surface propagation? Mi a jelentése a felszíni terjedésnek?

 

 

 

 

 

 

 

The radio telecommunications services that are provided for maritime communication have two main types: terrestrial and satellite. In case of terrestrial telecommunications all components of the system are on the surface of the Earth, while in case of satellite telecommunications, the communication takes place by the aid of relaying stations installed on board satellites orbiting in the space. Accordingly, in the first case, radio waves propagate following the surface of the Earth, and in the second case they propagate between the Earth and the space (i.e. the satellites).

A tengeri távközlés számára biztosított rádiótávközlési szogláltatásoknak két nagy típusa van: a földi és a műholdas. A földi távközlés estében a rendszer összes alkotóelemet a földön van telepítve, magy a műholdas távközlésnél a kommunikáció ürben keringő műholdak fedélzetére telepített átjátszóállomások segítségével történik. Ennek megfelelően, az első esetben a rádióhullámok a föld felszínét követik, a második esetben pedig a föld és az űr (vagyis a műholdak) között terjednek.

 

 

What is the meaning of terrestrial communication lines? Mit jelent a „földi távközlési vonal” meghatározás?

 

Terrestrial communications lines are the wire lines (cables) that constitute the telecommunications networks on the surface of the Earth.

A földi távközlési vonalak azok a vezetékek (kábelek), amelyek a távközlési hálózatot alkotják a föld felszínén.

 

 

What is the principal difference between Coast Station and Coast Earth Station? Mi a fő különbség a Coast Station (földi állomás) és a Coast Earth Station között?

 

A Coast Station is a radio station installed on the coast, and it is the part of the Maritime Mobile Service using terrestrial communications. A Coast Earth Stations is a radio station intalled on land (not necessarily on the coast) and it is in the terrestrial segment of the Inmarsat system.

A Cost Station (parti rádióállomás) a parton telepített rádióállomás. Ez a tengeri mobil rádióállomások számára létesített, a földi távközlést felhasználó, tengeri távközlési szolgálat része. A Coast Earth Station (földi rádióállomás) az INMARSAT rendszer földi szegmensébe tartozó rádióllomás, amelyet nem feltétlenül kell a tengerpartra telepíteni.

 

 

 

18.

What is the meaning of acronym GOC/ROC ? Mi a jelentése az GOC/ROC rövidítéseknek?

 

GOC stands for General Operator’s Certificate. ROC stands for Restricted Operator’s Certificate. The holder of ROC can operate radio appliences prescribed for Sea Area A1, that is to say the operation is restricted to VHF equipment, but NAVTEX receivers can also be operated., and the holder of GOC can operate any type of marine radio equipment in every GMDSS sea area.

A GOC a General Operator’s Certificate, azaz az Általános Rádiókezelői Képesítés, rövidítése, a ROC pedig az URH rádióberendezések kezelésére korlátozott rádiókezelői képesítés. A ROC képesítéssel az A1 tengeri körzetre előírt rádióberendezések kezelhetők, azaz a kezelés az URH-készülékek kezelésére korlátozódik (de azért a NAVTEX-vevőt is lehet kezelni).A GOC képesítéssel bármilyen tengeri rádióberendezés, bármelyik GMDSS körzeben kezelhető.

 

 

What is the meaning of acronym ITU/IMO? Mi a jelentése az ITU/IMO rövidítéseknek?

ITU stands for International Telecommunications Union. The ITU, headquartered in Geneva, Switzerland is an international organization within the United Nations System where governments and the private sector co-ordinate global telecom networks and services.

IMO stands for International Maritime Organisation.

Az ITU az International Telecommunications Union, azaz a Nemeztközi Távközlési Unió, rövidítése. A genfi, Svájc, központú ITU az ENSZ nemzetközi szervezete, amelyben a kormányok és a magán szektor hangolja össze a világ távközlési hálózatait és szolgáltatásait.

Az IMO az International Maritime Organization, azaz a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, rövidítése.

 

 

What is the meaning of acronym  GMDSS Manual? Mi a jelentése az GMDSS-manual-nak?

GMDSS Manual is a handbook, which presents the principles on which the GMDSS is based. Published by International Maritime Organization.

A GMDSS Manual egy kézikönyv, amely a GMDSS alapelveit írja le. Az IMO adta ki.

 

 

 

19.

What is the meaning of acronym SART? Mi a jelentése a SART rövidítésnek?

 

SART stands for Search and Rescue (Radar) Transponder. When activated, a SART responds to a searching radar interrogation by generating a signal, which is displayed on the radar screen of the searching craft.

A SART a Search and Rescu (Radar) Transponder, azaz a felkutatási és mentési radartranszponder, rövidítése. A SART aktiválás után egy jel adásával válaszol a kereső radar lekérdezésére. Ez a válaszjel megjelenik a kereső hajó vagy repülőgép radarjának a képernyőjén.

 

 

What is the meaning of X-Band RADAR? Mi a jelentése az X-Band RADAR-nak?

 

It is a radar, which operates in the 9 GHz (3-cm wavelength) marine radar band (X-Band). By using signals received from a SART, this device can locate the SART and the survivals, provided they are next to it.

Az X-Band Radar egy olyan radar, amelyik a 9 GH-es (3 cm-es) tengeri radarsávban működik. Ez a készülék a SART-ról vett jelenk segítségével határozza meg a SART készülék és a túlélők helyzetét, feltéve ha az előbbi az utóbbiak közelében van.

 

 

What is the meaning of Locating Signal? Mit jelent a Locating Signal?

Locating signals are transmitted by SARTs as a response to the signals of searching  X-band Radars. These signals show the location of the ship to be searched for, that is to say the “way” leading to the ship.

A Locating signals, vagy lokalizációs/vezető jeleket a SART készülék adjaki a kereső X-band Radar (X-sávos radar) jeleire adot válszként. Ezek a jelek mutatnák meg a keresendő hajó helyét, azaz megmutatják a hajóhoz vezető “utat”.

 

 

 

20.

What is the meaning of acronym RACON? Mi a jelentése a RACON rövidítésnek?

RACON is the acronym for RAdar beaCon, which is a radar transponder (a transmitter-responder), commonly used to mark maritime navigational hazards. When a RACON receives a radar pulse, it responds with a signal on the same frequency which leaves an image on the radar display.

A RACON a Radar beaCon, azaz válaszadó/radartranszponder rövidítése. Ezt az eszközt általánosan használják a a tengeri hajózási veszélyek megjelölésére. Amikor a RACON veszi a radaimpulzust, egy ugyanolyan frekvenciájú jelet ad ki, ami egy képet rajzol a radarképernyőre.

More info.

 

 

What is the meaning of acronym GPS? Mi a jelentése a GPS rövidítésnek?

Global Positioning System. This is an electronic position fixing system. The position of a vessel carrying a GPS receiver on board can be fixed on the basis of position shperes defined by calculating the distances that signals travel from four satellites to the receiver on board the vessel.

Globális Helymeghatározó Rendszer. Ez egy elekronikus helymeghatározó rendszer.  A GPS vevővel ellátott hajó helyzetét helyzetgömbök az alapján lehet meghatározn. A helyzetgömböket a jeleknek a műhold és a hajó fedéleztére telepített vevő között terjedő jelek által megtett távolság kiszámításával határozzák meg.

 

 

What is the meaning of acronym ECDIS/Chart Plotter? Mi az ECDIS/Chart Plotter?

 

EDCIS stands for Electronic Chart Display and Information System. It is  an electronic charting system –  often called chart plotters  –, which electronically represents charts.

Az EDCIS az Elecronic Chart Display, azaz elektornikus térkép- és információs rendsze, rövidítése, gyakran nvezeik térképplotternek. Ezek az eszközök elektronikus módon jelenítik meg a tengeri térképeket.

 

 

 

21.

What is the meaning of acronym  AIS? Mi a jelentése az AIS rövidítésnek?

Automatic Identification System (AIS), a maritime transponder system for the identification of ships.

Automatikus azonosító rendszer, egy tengeri válaszadó rendszer a hajók azonosítására.

 

More info.

 

 

What is the meaning of acronym RADAR/ARPA? Mi a jelentése az RADAR/ARPA rövidítéseknek?

 

RADAR is the acronym for RAdio Detection And Ranging, and ARPA is the acronym for Automatic Radar Plotting Aid.

A RADAR a RAdio Detection And Ranging. azaz a rádiófelderítő és bemérő  berenezés, az ARPA pedig az Automatic Radar Plottin Aid, azaz az automatikus radarplottoló segédberendezés, rövidítése.

 

What is the meaning of acronyms NAVAREA, METAREA, and NAVTEX Area? Mi a jelentése  NAVAREA, METAREA és a NAVTEX Area mozaikszavaknak?

NAVAREA is the acronym for NAVigational AREA, and METAREA is the acronym for METeorological AREA. Both cover the same geographical area. The earth is divided into 16 NAVAREA/METAREA areas. NAVTEX Area is the acronym for NAVigational TEleX area, which is a zone within a NAVAREA/METAREA, for which  a particular NAVTEX transmitter provides MSI.

A NAVAREA a NAVigational AREA, azaz a hajózási körzet, a METAREA  pedig a METerorological AREA, azaz a meteorológiai körezet, rövidítése. Mindkettő ugyanazt a földrajzi területet fedi le. A föld 16 NAVAREA/METAREA körzetre van felosztva, és ezeken belül találhatók a NAVTEX Area-k, vagyis a NAVigational TeleX Area-k, a hajózási telex-zónák (amit nyugodtan nevezhetünk NAVTEX-zónának),  amely részére az adott NAVTEX-adó biztosítja a biztonsági információkat (MSI-ket).

 

 

 

 

22.

What is the exact meaning of MAN OVERBOARD? Mi a pontos jelentése a MAN OVERBOARD kifejezésnek?

 

A case of MAN OVERBOARD occurs when a person is in the water and there is not any means by which s/he is attached to a vessel, and s/he must be recovered.

Akkor fordul elő “ember a vízben” eset, amikor egy személy, vagy személyek, a tengerben vannak, és semmilyen eszközzel nincsenek a hajóhoz kötve, és ki  ki kell őt, őket menteni.

 

 

What is the priority of a MOB Call? Milyen prioritású a MOB-hívás?

MOB Call is an Urgency call, so it is of priority P2, so it has the highest priority after Distress Calls.

Az “ember a vízben” hívás a sürgősségi hívások közé tartozik, aminek P2 a prioritása, azaz a vészhívások után a legmagasabb.

 

 

Can you give differences among MOB cases? Milyen különböző MOB-esetek vannak?

Case 1: The person overboard is noticed from the bridge, and the necessary actions can be taken immediately.

1. eset: A vízben lévő személyt a hídról veszik észre, és azonnal meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket.

Case 2: The person is reported to the bridge by an eyewitness, so the necessary actions can be initiated with some delay.

2. eset: Szemtanú jelenti a hídnak, hogy ember van a vízben., így a szükséges intézkedéseket némi késéssel tudják megtenni..

Case 3: The person is reported to the bridge as missing. In this case serach is carried out on the basis of the position in which the missing  person was seen on board at last.

3. eset: Egy hiányzó személyről tesznek jelentést a hídnak. Ebben az esetben a felkutatás annak a pozíciónak az alapján történik, amelyben  utoljára látták a hiányzó személyt.

 

 

 

23.

What is the meaning of SECONDARY DISTRESS ALERT? Mi a jelentése a SECONDARY DISTRESS ALERT-nek?

 

Besides the primary Distress alert by DSC, a secondary disterss alert can be initiated by switching on an Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB).

A DSC-vel küldött elsődleges vészhelyzeti riasztás mellett egy másodlagos vészhelyzeti riasztást lehet elküldeni az EPIRB bekapcsolásával.

 

 

What is the meaning of acronym EPIRB? Mi a jelentése az EPIRB rövidítésnek?

EPIRB is the acronym for Emergency Position Indicating Radio Beacon, which is a device sending out Distress Alerts, when activated.

Az EPIRB az Emergency Position Indicating Radio Beacon, azaz a vészhelyzeti pozíciójelző rádóbója, rövidítése. Ez egy olyan készülék, amely a bekapcsolásakor vészhelyzeti riasztásokat sugároz..

 

 

What is the meaning of acronym COSPAS - SARSAT? Mi a jelentése a COSPAS – SARSAT  rövidítésnek?

 

COSPAS – SARSAT is the acronym for a SAR Satellite system for relaying distress alerts initiated from land, air and sea.  This system uses polar orbiting satellites of the US, Canada, France and Russia.

A COSPAS-.SARSAT földről, levegőből és a tengerről kezdeményezett  vészriasztásra továbbítására használt SAR Satellite (felkutatási és mentési műholdas) rendszer rövidítése. Ez a rendszer az USA, Kanada, Franciaorság és Oroszország polári pályán keringő műholdjait használja fel.

 

 

 

 

24.

What is the priority, and meaning of this concept: Request of Urgent Medical Advice? Mi a prioritása és a jelentése a következő fogalomnak: Sürgős orvosi tanács kérése?

 

The request of urgent medical advice is an Urgency Call, so it is of priority P2, that is to say it has the highest priority after Distress Calls with priority P3.  In this case only medical advice is requested, and there is no need for doctor on board.

A sürgős orvosi tanács kérése sürgősségi hívás (Urgency Call), tehát P2 prioritású, azaz a Vészhívás után ennek van a legmagasabb prioritása. Ebben az esetben csak orvosi tanácsot kérnek, és nincs szükség orvosra a fedélzeten.

 

Vedd észre a különbséget az “advice” és az “advise” szavak között!

Az “advice” főnév, jelentése: tanács (többes száma: pieces of advice).

 Az “advise  ige, jelentése: tanácsot adni.

 A két szó kiejtése is különbözik: advice és advise

Például:

 A TANÁCS (ADVICE)  üzenetípus esetében:

“ADVICE. Do not overtake the vessel to the North of you” – TANÁCS. Ne előzze meg az Öntől északra lévő hajót!

 Vagy:

“Advise you to try VHF channel … .” – Tanácsolom, hogy váltson át a … URH csatornára!

 

 

What is the priority, and meaning of this concept: Request of Urgent Medical Assistance? Mi a prioritása és a jelentése a következő fogalomnak: Sürgős orvosi segítség kérése?

The request for urgent medical assistance is an Urgency Call, so it is of priority P2, that is to say it has the highest priority after Distress Calls with priority P3. In this case the patient needs treatment by a doctor so a doctor has to be transported to the vessel or the patient has to be transported to the doctor, for example to another vesse having a doctor on board.

A sürgős orvosi segítség kérése sürgősségi hívás (Urgency Call), tehát P2 prioritású, azaz a Vészhívás után ennek van a legmagasabb prioritása. Ebben az esetben a betegnek orvosi kezelésre van szüksége, tehát vagy orvost kell a hajóra szállítani, vagy a beteget kell az orvoshoz vinni., pl. egy olyan hajóra, ahol van orvos a fedélzeten.

 

 

What is the meaning of acronym INTERCO - MEDICO? Mi a jelentése az INTERCO - MEDICO rövidítésnek?

INTERCO is the acronym for International Code of Signals, a signal code to be used by merchant and naval vessels to communicate important messages about the state of a vessel and the intent of its master or commander when there are language barriers.

Az INTECO az International Code of Signals, azaz a nemzetközi közi kódjelzés rövidítése. A kódjelzéseket a kereskedelmi és haditengerészeti hajók használják a hajó állapotáról és a kapitány szándékáról szóló sürgős üzenetekben abban az esetben, amikor nyelvi problémák vannak.

 

MEDICO - Emergency Medical Communications, including Request for Medical Advice and Request for Medical Assistance.

A MEDICO a szükséghelyzetben alkalmazott orvosi kommunikáció rövidítése, ami az ovosi tanács és az orvosi segítség kéréséveel kapcsolatos.

 

When medical advice or assistance is required it is advisable for us to send our message by using the three-letter codes in the Medical Section of the International Code of Signals published by IMO. In this case the message shall start with words INTERCO MEDICAL, and it shall finish with words END OF INTERCO.

Amikor orvosi tanácsot vagy segítséget kérünk, akkor az üzeneteinket ajánlatos a nemzetközi kódjelzések (kiadta az IMO) orvosi részében (Medical Section) felsorolt hárombetűs kódok használatával küldeni. Ebben az esetben  az üzenetet az INETECO MEDICAL  szavakkal kell kezdeni, és az END OF INTECO szavakkal befejelzni.

 

3. Rövid válaszok angolul az adott kérdésekre – szóbeli

 

25.

By what means will you send out an alert when one of the above problems experienced? (see…) Milyen eszközökkel fogja elküldeni a riasztást, amikor az egyik fenti problémát tapasztalja? (lásd….)?

 

A kérdésből sajnos nem derül ki, hogy melyek a fenti problémák. Juhász Ádám honlapját. alapul véve (01C-1 kérdés), a kérdés valószínűleg a 13. kérdésre vonatkozik, azaz a vészhelyzetre (DISTRESS case), a sürgősségi esetre (URGENCY case) és a biztonsági kommunikációra (SAFETY communication)

 

It depends on the Sea Area in which my vessel sails. In Area A1 and A2 alerts can be sent and calls can be initiated by VHF-DSC and HF-DSC, resp., giving the working frequency on which communication can take place.  In distress case, a secondary alert can be sent out by means of an Emergency Position-Indicating Buoy corresponding to the Sea Area in question.

Attól a tengeri körzettől függ, amelyikban a hajóm halad. Az A1 és A2 tengeri körzetekben a riasztást és a hívást a VHF DSC-vel és a HF- DSC-vel elküldeni, ill. kezdeményezni,  megadva azt az üzemi frekvenciát, amelyen beszélgetni lehet. Vészhelyzetben a tengeri körzetnek megfelelő EPIRB-bel (vészhelyezeti pozíciójelző rádóbója) lehet másodlagos riasztást leadni.

 

 

In your opinion what are the three most important data to be transmitted over radio when your ship is in an emergency situation? Véleménye szerint, melyik az a három legfontosabb adat, amit a rádión el kell küldeni, amikor a hajó vészhelyzetbe kerül?

 

In case of ”Short Alert”, the three most important data to be transmitted over radio are the MMSI number, position and time and the designation of the disterss case. If there is no time for giving the exact designation of the distress case, the text “undesignated distress” has to be sent out.

Rövid riasztás esetén a leadandó három legfontosabb adat az MMSI-szám, a pozíció és a vészhelyezet megnevezése. Ha nincs idő a vészhelyezt pontos megnevezésére, akkor az “undesignated distress” (nem meghatározott vészhelyzet) üzenetet kell elküldeni.

 

 

How are you able to receive safety information on Adriatic Sea? Hogyan tudja venni a biztonsági információt az Adriai-tengeren?

 

By a NAVTEX receiver and/or by a VHF transceiver (SAFETY messages).

A NAVTEX-vevővel és/vagy egy URH adóvevővel (biztonsági üzenetek).

 

 

 

26.

You are the skipper of a sailboat. What to do when you receive a Distress Alert

by DSC? Egy vitorlás skippere. Mit kell tennie, amikor Distress Alert-et vesz a DSC-vel?

It depends on the Sea Area in which I am sailing. In Sea Area A1 after the reception of a distress alert I am standing by on VHF channel 16 and waiting for the acknowledgement of the alert by a Cost Station. If it is not received within 5 minutes, I can relay and/or acknowledge the alert by voice communication on VHF channel 16. In Sea Area A2, the procedure is the same, but I use MF radio equipment on the frequency assigned for emergency communication.

Az atttól a tengeri körzettől függ, amelyben hajózok. Az A1 tengeri körzetben a vészjelzést követően a 16-os URH csatonán állok készenlétben, és várom, hogy a parti állomás nyugtázza a riasztás vételét. Ha ez nem következik be 5 percen belül, akkor a 16-os URH csatornán továbbíthatom, vagy nyugtázhatom riasztás vételét szóban. Az A” tengeri körzetben ugyanez az eljárás, de ott a középhullámú rádióberendezéseket és a vészhelyezti kommunikációra kijelölt frekvenciákat használom.

 

 

What data are incorporated in a short-form SITREP? Milyen adatokat tartalmaz a Helyzetjelentés (SITREP) rövidített formája?

 

In the short form of a SAR situation report (SITREP) the following data shall be given:

-          transmission priority (distress, urgency etc.)

-          date and time (UTC or local time)

-          from (organisation originating the report)

-          to (addressee of the report)

-          SAR SITREP number

-          identity of casualty (name, call sign, flag state)

-          position (latitude, longitude)

-          situation (type of messsage, distress or urgency; date/time; nature of distress/urgency, for example, fire, explosion medical)

-          number of persons at risk

-          assistance required

-          co-ordinating RCC

A rövid SAR helyezetjelentésben a következő adatokat kell megadni:

-          az adás prioritása (vészhelyzet, sürgősség stb.)

-          dátum és idő (UTC vagy helyi idő)

-          küldő (a jelentést kezdeményező szervezet)

-          A helyzetjelentés sorszáma

-          az áldozatok azonosítása (név, hívójel, lobogó szerinti ország)

-          pozíció (földrajzi szélesség és hosszúság)

-          a helyzet leírása (azüzenet típus, vészhelyezeti vagy sürgősségi; dátum/idő, a vész-/sürgősségi helyzet jellege, pl. tűz, robbanás orvosi segítség)

-          a szükséges segítség

-          a koordináló RCC (mentéskoordináló központ)

 

 

In what situation will take a yacht OSC task? Explain your answer. Milyen helyzetben veszi át egy jacht a Helyszíni koordinátor (OSC) feladatát? Indokolja meg a válaszát!

In the lack of a SAR facility on the scene of distress, the vessel, for example, a yacht that arrives in the scene first can assume the OSC’s task as Commander Surface Search (CSS), provided it is equipped with the required GMDSS radio equipment. If there are more than one vessel in the region of the distress case, the OSC’s tasks can be delegated to one of them by mutual agreement of all vessels.

Ha a vészhelyzet helyszínén nincs SAR egység, akkor az a hajó, pl. a helyszínre elsőként érkező jacht láthatja el az OSC feladatait, mint felszíni kutatásvezető, feltéve, hogy a hajó fel van szerelve a szükséges GMDSS berendezésekkel. Ha a vészhelyzet térségében több hajó tartózkodik, akkor az z OSC feladatait az összes hajó egyetértésével lehet az egyik hajóra kiosztani.

 

 

 

 

27.

What are the main subjects of the NAVTEX messages? Melyek a NAVTEX üzenet fő típusai?

 

The main subjects of the NAVTEX messages are as follows:

 

§            A* - Navigational warnings

§            B* - Meteorological warnings

§            C - Ice reports

§            D* - Search and rescue information

§            E - Meteorological forecasts

§            F - Pilot service messages

§            G - Decca messages

§            H - Loran messages

§            I -  Omega messages

§            J - Satnav messages

§            K - Other electronic navaid messages

§            L* - Additional navigational messages to A

§            V - Special services

§            W - Special services (possible other languages use)

§            X - Special services

§            Y- Special services

§            Z - No message on hand (QRU)

 

A NAVTEX üzenetek fő típusai a következők:

-          A – hajózási figyelmeztetések

-          B – Meteorológiai figyelmeztetések

-          C .- Jégjelentések

-          D – felkutatási és mentési  információk

-          E – Időjárás-előrejelzések

-          F – Révkalauz-szolgálati üzenetek

-          G – DECCA üzenetek

-          I – OMEGA üzenetek

-          J – SATNAV üzenetek

-          K – Egyéb elektronikus navigációs segédeszközök üzenetei

-          L – Az “A” pont alatti figyelmeztetéseket kiegészítő figyelmeztetések

-          V – Különleges szolgálatok

-          W – Különleges szolgálatok (esetleg más nyelvű üzenetek)

-          X – Különleges szolgálatok

-          Y – Nincs üzenet (QRU)

 

 

How many times a day, and in what intervals will you receive messages over NAVTEX transmissions? Naponta hány alkalommal és milyen időközökben fog üzenetet venni a NAVTEX-adáson keresztül?

 

NAVTEX messages are continuously  being transmitted, however in a given position they can only  be received in every four hour, because in a particular NAVTEX area there are several NAVTEX transmitters, the transmission time of which is offset for preventing interfering each other.

A NAVTEX üzeneteket folyamantosan sugározzák, jóllehet egy adott pozícióban négy óránként lehet azokat venni, mivel eg adott NAVTEX-területen több NAVTEX-adó van, amelyeknek az adásai időben el vannak tolva, hogy megelőzzék egymás zavarását.

 

 

What have to do a skipper when a navigation hazard has been observed? Mit kell tennie a skippernek, amikor hajózásra veszélyes dolgot észlel?

 

When a skipper has observed any navigational hazard, he/she has to send out a SECURITY Alert by DSC, giving the working frequency, then make a SECURITY Call on the working frequency as follows:

SECURITE three times)

ALL SHIPS (three times) or ALL STATIONS

This is … (my MMSI number, Call Sign)

Navigational warning number …

in position …. at … ours UTC

Giving the nature of warning

DANGER TO NAVIGATION

GIVE SHARP LOOKOUT or GIVE WIDE BERTH or KEEP CLEAR OF …

MASTER OF VESSEL …. (ship name)

OVER AND OUT

Amikor a szkipper hajózási veszélyt észlel, akkor biztonsági riasztást kell küldenie a DSC-vel, amelyeben megadja az üzemi frekvenciát, majd biztonsági hívást kezdeménez ezen a frekvencián az alábbiak szerint:

SÉCURITÉ (háromszor)

MINDEN HAJÓNAK (háronszor) vagy MINDEN ÁLLOMÁSNAK

Ez a … (hajó MMSI száma, hívójele)

… számú hajózási figyelmeztetés

a … pozícióban, UTC szerint … órakor

itt kell megadni a veszély jellegét

HAJÓZÁSI VESZÉLY

FOKOZOTTAN FIGYELJENEK vagy TARTSANAK NAGY TÁVOLSÁGOT vagy TARTSA MAGÁT TÁVOL A …-TÓL

A … nevű hajó kapitánya.

VÉTEL ÉS VÉGE

 

 

 

28.

Are you obliged to take part in a Distress Case? Explain your answer, both if it is negative or affirmative. Köteles részt venni a Vészhelyzeti esetben (Distress Case)? Indokolja meg a válaszát, akár igenlő, akár tagadó!

 

On the basis of the Regulation V/33 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), on receiving information from any source that persons are in distress case, I am obliged to to proceed with all speed to their assistance,  provided I am in a position to be able to provide assistance.

 

 

What is the meaning of the expression: distress scene? Mit a jelentése a következő kifejezésnek: distress scene?

 

The distress scene is the area where a vessel is in distress.

 

Which stations shall be contacted in a distress case, when it is not your vessel that requires assistance? Milyen állomásokkal kell felvenni a kapcsolatot egy vészhelyzeti esetben, amikor nem az ön hajójának van szüksége segítségre?

In this case I have to make contact with a Coast Station and all other ships in the distress area.

 

 

 

29.

What is the role of a Coast Station? Mi a Parti Állomás (Cost Station) szerepe?

Coast Stations belong to the Maritime Mobile Service and  are the components of the terrestrial telecommunications. Its role is to keep contact with mobile stations aboard ships. Alerts are to be acknowledged by coast stations. They are installed on the coast, in contrast with Coast Earth Stations belonging to satellite telecommunications, which are not necessarily installed on the coast.

 

 

What kind of radio apparatus must be on board of a yacht with limited range to 12 nm from the coast line? Milyen fajta rádió-berendezéseknek kell egy olyan jacht fedélzetén lenni, amelyik a parttól csak 12 tengeri mérföldre távolodhat el?

 

This yacht remains within the GMDSS Sea Area A1, and accordingly it shall carry the following GMDSS radio equipment:

-          handheld VHF transciever

-          SART

-          EPIRB

-          VHF transceiver

-          DSC modem

-          DSC watchkeeping modem

-          NAVTEX RECEIVER

 

 

Count and give a short description of Terrestrial Segments. Sorolja fel és röviden ismertesse a földi szegmenseket (Terrestrial Segment)!

 

INMARSAT system: its terrestrial segment includes the followings:

-          OCC: Operational Control Centre, technical and administrative centre in London

-          NCC – NCS: Network Co-ordination Centre and Network Co-ordination Station,

LES – CES: Land Earth Station and Coast Earth Station.

 

COSPAS-SARSAT system: its terrestrial segment has two levels.  At the first level there are the Local User Terminals (LUTs), which receive the signals of the satellites, and at the second one there are the Mission Control Centres (MCCs), which is the leader of the SAR operations within the COSPAS-SARSAT system.

30.

Who is entitled to issue ship’s documents? Ki jogosult a hajó dokumentumainak a kiadására?

 

The administration of the state under the flag of which a ship sails

 

 

How and where can you find the Coast Station of your vicinity? Hogyan és hol találja meg a Parti Állomást (Coast Station) a tartózkodási helye közelében?

 

I look up the List of Coast stations of ITU or the ALRS (Admiralty List of Radio Stations).

 

What book is searched for tidal data for a given port? Milyen könyvben keresi egy adott kikötő árapályadatait?

 

Tidal data can be found in tidal atlases and the pilot book of the given port.

 

 

 

31.

Where may you use the SART?  Hol használhatja a SART-ot?

Search and Rescue (Radar) Transponders (SARTs) can be used on board a ship or a liferaft or in the water.

 

 

When will you start (switch on) the SART? Mikor kapcsolja be a SART-ot?

 

Since it is used in the final stage of the search, it should be swithced on when the rescue units are in the vicinity of the vessel in distress.

 

 

What is the maximum range from which SART signals can be detected aboard a large vessel, and a helicopter? Mi az a maximális távolság, amelyről egy nagy hajón és egy helikopteren venni lehet a SART jelét?

 

It depends on the heights of the antennae of the the SART device and the detecting equipment. A larger ship with a radar antenna at a height of approx. 15 m can detect the sigals of a SART near water level from a range of  approximately 5 NM, and a helicopter at a height of 1000 m can detect it from a range of approximately 40 NM.

 

 

 

32.

A FALSE ALERT must be cancelled. Why? TÉVES RIASZTÁST törölni kell. Miért?

 

A False Alert must be cancelled in order that SAR operations initiated by the alert can be stopped within the possible shortest time.

 

 

A FALSE ALERT must be cancelled. How? A TÉVES RIASZTÁST törölni kell. Hogyan?

 

A False Alert has to be cancelled by making voice call to all the stations that have been alerted.

 

 

A FALSE ALERT must be cancelled. Who will be the addressee? A TÉVES RIASZTÁST törölni kell. Ki lesz a címzett?

 

The addressees of a False Alert cancellation are the stations to which False Alert has been sent out.

33.

By what means may you receive safety information in different GMDSS Sea Areas? Milyen eszközzel tudja venni a biztonsági információt a különböző GMDSS tengeri területeken?

 

In Sea Area A1 MSI can be received by means of a NAVTEX receiver operating at a frequency of 518 kHz. In Sea Area A2 MSI can be recerived by means of a NAVTEX receiver or if MSI services are not provided by NAVTEX, by means of an INMARSAT SafetyNet EGC receiver. In Sea Area A4 it can be received by means of  HF Narrow Band Direct Printing receiver (Telex Over Radio  – radiotelex)

 

 

How will you receive safety information near to the coast-line, and inner port area? Hogyan fogja vennia biztonsági információkat a partvonal közelébenés a kikötő belső területén?

 

By means of a NAVTEX receiver andor a VHF transciver.

 

Who will be the addressee of a safety message originated from ship? Ki lesz a hajóról küldött biztonsági üzenet címzettje?

 

All stations.

 

 

 

34.

What are the most important steps to be taken when you see a man falling out into  the sea? Melyek azok a legfontosabb lépések, amelyeket akkor kell megtennie, amikor látja, hogy egy ember a vízbe esik?

 

When I see a man falling overboard, I

-          throw a life-ring over the side as close to the person as possible,

-          hail “Man Overboard”,

-          Commence recovery monoeure,

-          note position (MOB key on the GPS), wind speed, direction and time,

-          post look-outs to keep the person in sight,

-          set off dy marker or smoke flare,

-          stand by the engine,

-          prepare lifeboat for possible launching, and

-          initiate an urgency call  if  assistance from outside is required.

 

 

What reference book gives instructions for MOB cases?  Melyik kézikönyv ad utasítást az „Ember a vízben” esetekre?

 

Section 4 – On-Board Emergencies in VOLUME III (Mobile Facilities)  of IAMSAR manual

 

 

Who must be informed about MOB case? Kit kell tájékoztani az „ember a vízben” esetről?

 

The master of the ship, and if the case requires, the harbour authorities in the next port of call by the submission of a Sea Protest.

 

 

 

35.

When will you send out a Secondary Distress Alert? Mikor adja le a Secondary Distress Alert-et?

 

When in the distress case I have no time to send out the primary distress alert by DSC, I turn on the EPIRB on board the ship or in case of abandoning ship, on board the liferaft or lifeboat.

 

 

Who can receive a Secondary Distress Alert? Ki tudja venni a Secondary Distress Alertet?

 

Secondary distress alerts sent out by Emergency Position-Indicating Buoy, can be received by Rescue Co-ordination Centres through maritime mobile satellite service or through maritime mobile service in case of a VHF-DSC EPIRB.

 

 

How will ships in distress area get information about a Secondary Distress Alert? Hogyan kapnak információt a vészhelyzet térségében lévő hajók a Secondary Distress Alert-ről?

 

Ships in distress area get information about a Secondary Distress Alert from Rescue Co-ordination Centre through a Coast Station.

 

 

 

36.

Who will be the addressee of Medical Advice, and will be the one of Medical Assistance? Why? Ki lesz a Medical Advise címzettje, és ki a Medical Assistance-é? Miért?

 

The addressee of the request of Medical Advice and Medical Assistance is a cost station, however in certain cases ships in the vicinity can also be addressed. It is the coast station that can put me through the required doctor or find another one on the bases of the description I have sent.

 

 

What is the method to transmit medical requests in case there are only VHF appliances o/b?  Mi az orvosi kérés elküldésének módja abban az esetben, ha csak URH-berendezések vannak a fedélzeten?

 

I make an urgency call by means of the VHF-DSC to the cost station, giving the working frequiency and an all ships call on VHF channel 16.  To give exact information, it is advisable to use codes in Medical Section of the International Code of Signals (INTERCO). In this case, the message should be commenced with words INTERCO MEDICAL and finished with words END OF INTERCO.

 

 

How will you establish communication with helicopter in case the MRCC sends out it upon your request? Hogyan lép kapcsolatba a helikopterrel abban az esetben, amikor azt az MRCC küldi ki az ön kérésére?

Waitin for the helicopter, I am standing by on VHF channel 16, and when the helicopter finds my ship, it makes contact with me on VHF channel 16. The use of IMO Standard Marine Communication Phrases is strongly recommended in order to avoid misunderstandings, for example: Join me on VHF channel 06, Question – what is your exact positon?, what is your course and speed?

 

4. Angol szakmai szöveg fordítása – szóbeli

 

Az itt következő szövegek fordítása viszonylag kötött. Az szabványszövegek az IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP – a tengeri kommunikáció szabványos kifejezései) című kiadványában találhatók.

Néhány fontos szabály:

-         A számokat számjegyenként kell kimondani. A tizedesvesszőnél a „decimal” vagy „point” használható. A számok kiejtése nem teljesen egyezik meg a hétköznapi beszédben használtnál. Itt gyakorolhatod.

-         Amikor betűzni kell a szavakat, akkor a nemzetközi fonetikus ábécét kell használni. Itt gyakorolhatod.

 

37.

” … Hajóm ismeretlen víz alatti tárgynak ütközött és a bal oldalán megsérült a vízvonal alatt. A szivárgást csak lassítani tudom, de megszüntetni nem. A tenger állapota hullámos, a szél iránya délies, ereje 6-os, erősödő. Hajóm hevesen mozog oldalirányban, de még nincs veszélye a felfordulásnak. Három fő személyzettel, és négy utassal jelenleg sodródunk. Vitorlák bevonva, gépem nem jár. …”

 

„…. I have collided with unindentified underwater object and have damage on port side below waterline. I can only slow down leaking but I cannot stop it. Sea state moderate, winds from direction south and force Beaufort 6, increasing. My ship is sharply moving sideways, but no danger of capsizing yet. I am drifting with crew of 3 persons and 4 passengers on board. Sails lowered, engine stopped. …”

38.

” … Hajómon felrobbant egy gázpalack és heves tűz ütött ki , az egyik utas égési sérüléseket szenvedett, a hajón jelentős károk keletkeztek. Hajóm manőverképtelen, elégett az árboc kötélzete, és a tartalék üzemanyagot kidobtuk. Sürgős orvosi segítséget, és vontatást kérek. Pozícióm 47º 12´ északi szélesség 002º 37´ nyugati hosszúság 03-00 óra GPS adat szerint. Időjárás: déli 3-s szél,, sima tenger, párásság, a láthatóság közepes. …”

 

„…I am on violant fire after explosion of gas container, one of passengers has been seriously burnt, I have major damage to ship. I am not under command, mast rigging has been burnt, and reserve fuel has been jettisoned. I require urgent medical and tug assistance. My position obtained by GPS is four-seven degrees  one-two minutes north, zero-zero-two degees three-seven minutes west at zero-three-zero-zero hours UTC. Weather: winds from direction south, force Baufort 3, seas smooth, visibility is moderate, restricted by mist …”

39.

”… MAYDAY itt a ”Kék Ég” mentőtutaja. A DSC riasztásban jelzett pozícióban a hajó veszélyesen megdőlt, ezért elhagytuk, a SART készüléket bekapcsoltuk. A hajó átfordult és elsüllyedt. Négy fő hajószemélyzet és három utas van a mentőtutajon. Egy fő utas, férfi 27 éves, az áthajózás során nyílt lábtörést szenvedett, állapota súlyos. A tenger állapota viharos, a sérültet rögzíteni tudtuk. Azonnali orvosi segítségre van szükségem. Idő: 10-20 UTC, a ”Kék Ég” parancsnoka MAYDAY vétel. …“

 

„ … MAYDAY, this is liferaft of vessel „Blue Sky”. I have dangerous list in position given in DSC alert, so we have abandoned it, SART is transmitting (has been started/switched on).  Vessel has capsized and sunk. Crew of 4 members and 3 passengers on liferaft. One passenger, male aged 27 years, has suffered open fracture of leg during embarking liferaft, he is in serious condition. Sea state is rough, injured has been fixed. I require immediate medical assistance. Time: one-zero-two-zero hours UTC, master of vessel „Blue Sky”, MAYDAY, over. …“ 

40.

”Üzenet az MRCC részére. Üzenet kezd. Hajó neve ”Kék Ég” MMSI száma 235451999. Értesítem, hogy hajómon a COSPAS-SARSAT EPIRB téves riasztást adott le, amit most vettem észre. A téves riasztás feltételezésem szerint UTC 10-25 és 10-35 között tíz percen keresztül ment ki. Az adás kezdésének feltételezett pozíciója GPS adat szerint 37º 42,9´ északi szélesség és 005º 12,0´ keleti hosszúság, adás leállítva 10-35 UTC. Az adást kérem téves riasztásként kezelni. Jelen pozíció 37º 42,8´ északi szélesség és 005º 11,2´ keleti hosszúság 10-39 UTC szerint. Hajóm nincs veszélyben, kérem a téves riasztást érvényteleníteni. Üzenet vége. A ”Kék Ég” parancsnoka0”

 

„Message for MRCC. Start of message. This is vessel „Blue Sky, MMSI two-three-five-four-five-one-nine-nine-nine, ”. I inform you that COSPAS-SARSAT EPIRB on board has sent out false alert that I have just noticed. I suppose False Alert were being sent out between one-zero-two-five hours and one-zero-three-five hours UTC for ten minutes. Likely position when transmission started is three-seven degrees four-two decimal nine minutes north zero-zero-fie degrees one-two decimal zero minutes east, transmission was stopped at one-zero-three-five hours UTC.  Transmission is to be handled as false alert. Present position three-seven degrees four-two decimal eight minutes north and zero-zero-five degrees one-one decimal two minutes east at one-zero-three-nine hours UTC. I am not in danger, cancel false alert. End of message. Master of vessel „Blue Sky”

 

Vedd észre, hogy a “hajó neve” kötelezően “this is …”-nek fordítandó, de modhatod a DELTA-ECHO (DE) kódot is! A “the name of the ship” nem elfogadható

 

41.

„MAYDAY RELAY minden hajó számára, ez a ”Kék Ég” nevű vitorlás, HGDA hívójellel. A következő vészhívást vettem a 37º 42,8´ északi szélesség és 005º 11,2’ keleti hosszúság pozícióban 10-39 UTC GPS adat szerint, idézem: „MAYDAY itt a ”Sirály” motoros jacht mentőcsónakja, hívójelem PQWY. Hajómon gázpalack robbanás, majd ezt követően heves vízbetörés történt, a hajót azonnal el kellett hagyni, DSC alert adására nem volt idő, a hajó elsüllyedt. Pontos pozícióm ismeretlen, nagyjából 3 mérföldre vagyok a Fekete Gyémánt Foktól 92º tájoló iránylatban. Veszélyeztetett személyek száma nyolc fő, 3 fő személyzet és öt utas. Senki nem sérült meg. Azonnali segítséget kérek, a ”Sirály” parancsnoka. „ 

 

„MAYDAY RELAY for ALL SHIPS.  This is sailing yacht „Blue Sky”, call sing HOTEL GOLF DELTA ALFA I received destress call in position three-seven degrees four-two decimal eight minutes north and zero-zero-five degrees one-one decimal two minutes east at one-zero-three-nine hours UTC, positon obtained by GPS. I quote:  „MAYDAY,  this is lifeboat of motor vessel “Sea-gull”, call sign PAPA-QUEBEC-WHISKY-YANKEE. I was flooding violently after explosion of gas container and I had to abandon vessel immediately, and I had no time to send out DSC alert, vessel has sunk. I do not know my exact position, position is compass bearing nine-two degrees from Cape Black Diamond distance about three nautical miles. Number of persons in danger is 3 crew members and 5 passengers. No person injured. I require immediate assistance, master of motor yacht „Sea-gull”.

 

42.

”A vízbeesett személy 37 éves skipper, utoljára 00-20 perckor láttuk. Narancsszínű mentőmellényt és sárga sapkát viselt.. Pozíciónk éjfélkor vizuális helyzetpont szerint 3 mérföldre volt a Fekete Gyémánt  Foktól 92 fokos valódi iránylatban, GPS készülékünk meghibásodott. Időjárás a jelzett időpontban mérsékelt délnyugati szél, alacsony hullámokkal, közepes láthatóság mellett. Jelenlegi számított pozíciónk 02-30 greenwichi idő szerint 27º 32´ perc északi szélesség és 32º 12´ nyugati hosszúság,tájoló útirányunk 17º, sebességünk 6 csomó. Kéretik valamennyi hajó a térségben, hogy tartson fokozott figyelést, és bármilyen információ esetén hívjon a 16-os csatornán.”

„Person fallen overboard is skipper, aged 37, last seen at zero-zero-two-zero hours UTC. Man-overboard wore orange lifevest and yellow cap. At midnight my position was bearing nine-two degrees true from Cape Black Diamond distance three miles obtained by visual bearing, GPS set has broken down. Weather at time indicated: moderate winds from direction southwest, sees slight, and visibility moderate. Present estimated position two-seven degrees three-two minutes north and three-two degrees one-two minutes west, compass course zero-one-seven degrees, speed six knots at zero-two-three-zero hours GMT (UTC). All vessel in vicinity are requested to keep sharp look-out and report any information on VHF channel one-six.

43.

”Üzenet az MRCC részére. Sürgős orvosi segítséget kérek. A páciens 42 éves férfi, utas. Feltételezésem szerint szívrohama van, pulzusa gyenge. Szívmasszázzsal próbálkozunk. Pozíciónk UTC 16- 27 perckor a Fekete Gyémánt Foktól 5 mérföldre 252º valódi iránylat szerint. Haladási irányunk 017 fok, sebességünk 4 csomó, számított érkezésünk Norköping kikötőjének bejáratához holnap reggel 02-30 UTC.Helikopteres segítséget kérek”

 

„Message for MRCC. I require urgent medical assistance. Patient male, aged 42, passenger. My probable diagnosis is hart attack, pulse is weak. We are giving heart massage. My position is  bearing two-five-two degrees (true) from Cape Black Diamond distance five nautical miles at one-six-two-seven hours UTC. Our course is zero-one-seven degrees, speed four knots, ETA at the entrance of harbour of Norköping is at zero-two-three-zero hours UTC tomorrow morning. I require helicopter assistance.”

44.

”Sürgős információ az MRCC részére. Üzenet kezdve. Elhagyott, sodródó, azonosítás nélküli mentőcsónakot találtam a Fekete Gyémánt Foktól egy mérföldre 27º valódi iránylatban. A mentőcsónak leírása: 36 láb, nyitott, motor és evezők nélkül, a test ép, fehér színű. A csónakot vontába vettük és haladunk Édesvíz” város kikötője felé. Várható érkezésünk, az időjárást is figyelembe véve, ma 18-00 UTC. Üzenet vége. A ”Felfedező” parancsnoka 13-00 UTC.”

„Urgent information for MRCC.  Start of message. Delerict, adrift, unidentified lifeboat found in position bearing zero-two-seven degrees (true) from Cape Black Diamond distance one nautical mile. Description of lifeboat: 36-foot long, open, without engine and oars, hull intact, of white colour. With lifeboat towed, we are proceeding towards harbour of town of Fresh Water. Depending on weather, ETA is at one-eight-zero-zero hours UTC today. End of message. Master of vessel „Discoverer” at one-three-zero-zero hours UTC.”

45.

”Sürgős üzenet az MRCC-nek. Kezdem. Hajóm pozíciójától 12º tájoló iránylatban, körülbelül fél mérföldre nagykiterjedésű olajfoltot észleltem. Pozícióm GPS adat szerint UTC 12-27-kor 42º 37,2´ északi szélesség, 002º 42,1´ keleti hosszúság útirányom 360º, sebességem 7 csomó. Hajóm rendelkezik B osztályú AIS-al, be van kapcsolva. Más hajót a térségben nem észleltem sem vizuálisan, sem radaron. Időjárás jelenleg: erős 6-7–s nyugati szél, növekvő mérsékelt hullámokkal. Az olajfolt láthatóan egybefüggő és sűrű. Üzenet vége. A “Kardhal” parancsnoka 13-30 UTC-kor.

 

„Urgent message for MRCC. Start of message. I have observed large patch of oil in compass bearing zero-one-two degrees from my vessel distance about half a nautical mile. My position obtained by GPS is four-two degrees three-seven decimal two minutes north and zero-zero-two degrees four-two decimal one minutes east, my course three-six-zero degrees, speed seven knots at one-two-two-seven hours UTC. I am equipped with AIS class B, and it is switched on. No other vessel has been located either visually or by radar. Present weather: strong winds from direction west, force Beaufort 6 to 7, seas moderate, increasing. Patch of oil is noticeably contiguous and dense. End of message. Master of vessel „Sword-fish” at one-three-three-zero hours UTC.

 

46.

”Sürgős közlemény az MRCC részére. Hajóm másfél mérföldre a partoktól, 52º 47,3´ északi szélesség és 12º 00,1´ keleti hosszúságnál, GPS idő 17-20 UTC-kor géphiba miatt sodródik. A hajó irányíthatatlan. Gép javítása folyamatban, de segítség nélkül a tengeren nem javítható. A térség hajóit értesítettem arról, hogy jelenleg navigációs veszélyt képezek. Bármilyen változásról haladéktalanul értesítem. Hajómon 4 fő személyzet és 4 fő utas tartózkodik.”

 

„Urgent message for MRCC. Because of engine failure I am adrift in position five-two degrees four-seven decimal three minutes north and one-two degrees zero-zero decimal one minute east at a distance of one and a half nautical miles from coastline at one-seven-two-zero hours UTC by GPS. I am disabled. Engine reapairs is in progress, but it cannot be repaired at sea without assistance. Vessels in the vicinity are informed that currently I am navigational danger. I will immeditately inform you about any change. There are  4 crew members and 4 passengers on board.”

47.

”Térképen nem szereplő partmenti sziklát fedeztem fel a Fekete Gyémánt Foktól egy mérföldre 27º valódi iránylatban. Körülbelül fél méterre emelkedik ki a vízből. Víz alatti része ismeretlen. A szikla navigációs veszélyt jelent minden típusú hajó számára. Minden hajó a térségben tartson fokozott figyelést, és tartson nagy oldaltávolságot. Ezt a figyelmeztetést most küldöm el az MRCC-nek is.”

„I have found uncharted rock along coasline in position bearing zero-two-seven degrees (true) from Cape Black Diamond distance one nautical mile. Rock is emerging by about half a meter  above water level. Its underwater part is not known. This rock means navigational danger to vessels of any type. All vessels in the area have to keep sharp look-out and give a wide berth. I am also sending this warning to MRCC.”

48.

”Pozícióm: A Fekete Gyémánt Foktól 8 tengeri mérföldre vagyok 243º tájoló iránylatban. Jelenleg hatos változó erősségű északnyugati szél fúj, a tenger állapota 3 – 4-s, holt hullámok nincsenek. A NAVTEX előrejelzés szerint erősödő hidegfront vonul át a térségen. Nyolcas erősségű vihar előrejelzése van érvényben, várhatóan hat órán belül, jelenleg a láthatóság kiváló. Az előrejelzés szerint az alacsony nyomású centrum gyorsan töltődik, és javulás várható.”

„My position: compass bearing two-four-three degrees from Cape Black Diamond distance eight nautical miles. At present winds from direction northwest, variable, force Beaufort six, sea state 3 to 4, no swells. By NAVTEX forecast increasing cold front passes through the region. Gale warning is announced. Winds force Beaufort 8 can be expected within six hours, present visibility is good. According to forecast, centre of low pressure is rapidly beeing filled, improvement can be expected.”

 

5. Adott fogalom/szó/rövidítés magyar megfelelője – szóbeli

 

49.

Keep sharp lookout!

 

Fokozottan figyeljen!

 

Give a wide berth!

 

Tartson nagy oldaltávolságot!

 

Keep clear of me!

 

Kerülje el a hajómat!

 

Port

 

A hajó orra felé nézve, a hajó bal kéz felöli oldala.

 

Starboard

 

A hajó orra felé nézve, a hajó jobb kéz felöli oldala.

 

Bow

 

hajóorr

 

Stern

 

hajófar

 

Astern

 

hátul

 

Bridge

 

híd

 

Cockpit

 

kokpit, a hajó irányítására szolgáló munkatér

 

Night

 

éjjel

 

Day

 

mappal

 

Midnight

 

éjfél

 

Noon

 

dél

 

Dawn

 

hajnal

 

Morning

 

reggel

 

Twilight

 

szürkület

 

Forenoon

 

délelőtt

 

Evening

 

este

 

ETD

 

Estimated Time of Departure – várható (számított) indulási idő

 

ETA

 

Estimated Time of Arrival – várható (számított) érkezési idő

 

give-way vessel

 

útadásra kötelezett hajó

 

stand-on vessel

 

útjogos hajó

 

all-round lights

 

minden irányból látható fény

 

Sidelights

 

Oldalfények, pozíciófények

 

 

 

50.

Hard to starboard!

 

Kormányt teljesen jobbra!

 

Midship!

 

Kormányt középre!

 

Steady as  she goes!

 

Tartsa a jelenlegi tájolóútirányt!

 

Head line

 

Orrkötél (kikötött hajónál)

 

Stern line

 

farkötél (kikötött hajónál)

 

Forward Spring

 

első visszahúzókötél (kikötött hajónál)

 

Aft spring

 

hátsó visszahúzókötél (kikötött hajónál)

 

Brest Line

 

oldalkötél (kikötött hajónál)

 

Airmass

 

légtömeg

 

Arctic

 

(északi-)sarki

 

Continental

 

kontinentális

 

Tropical

 

trópusi

 

Jet-Stream

 

fuóáramlások, magaslégköri nyugati szelek (jetstream)

 

EBL

 

 Electronic Bearing Line: elektronikus vonalzó (radarképernyőn)

 

VRM

 

Variable Range Marker: változtatható mérőkör (radarképernyőn)

 

risk of collision

 

 összeütközés veszélye

 

overtaking

 

előzés

 

crossing situation –

 két hajó egymás útját keresztezi (pl. vessels in crossing situation – egymás útját keresztező hajók)

 

 

 

51.

Vessels are to keep clear of this area.

 

A hajóknak el kell kerülniük ezt a területet.

 

Sailing vessels must navigate with caution

A vitorlás hajókkal óvatosan kell hajózni.

 

Air Drought

 

a hajó vízvonalától a hajó legmagasabb pontjáig mért magasság

 

Freeboard

 

szabad oldalmagasság

 

Draught

 

merülés

 

Under-keel Clearance

 

a tengerfenék és a hajó leglemélyebbre merülő pontja közötti távolság

 

LOW pressure may be

Az alacsony nyomású területeken a nyomás jellemzése a következő lehet:

 

 

deep

 

alacsony

 

deepening

 

csökkenő

 

vigorous

 

erőteljes

 

filling

 

töltődő

 

shallow

 

vékony

 

MOB

 

 Man Overboard: ember a vízben

 

vessel engaged in fishing

 

halászattal foglalkozó hajó

 

resricted visibility

 

korlátozott látótávolság

 

safe speed

 biztonságos sebesség

 

 

 

52.

I cannot locate you on my radar

 

Nem tudom meghatározni a helyét a radaron.

 

Please alter your course 20º for identification.

 

Kérem, változtassa meg az útirányát 20 fokkal, hogy azonosíthassam.

 

Bollard

 

kikötőbak

 

Windlass

 

horgonycsörlő

 

Capstan

 

(függőleges tengelyű) horgonycsörlő, járgány

 

HIGH pressure may be:

 

A magas nyomású területeken a nyomás jellemzése a következő lehet:

 

 

developping

 

kialakuló

 

intensifying

 

erősödő

 

declining

 

csökkenő

 

stationary

 

mozdulatlan

 

DSC

 

Digital Selective Calling: digitális, szelektív hívás

 

RADAR

 

RAdio Detection And Ranging: radar (rádiófelderítés és bemérés)

 

vessel restricted in her ability to manoeuvre

 

műveletképességében korlátozott hajó

 

sternlight

 

farfény

 

 

 

53.

You may navigate to berthing by yourself or wait for pilot at pilot boarding  area.

 

Egyedül behajózhat a kikötéshez, vagy várja meg a révkalauzt a révkalauz felvételére kijelölt területen.

 

Harbour

 

kikötő: olyan part menti vízterület, amelyet erős falak védenek a nyílt tengertől

 

Port

 

kikötő: be- és kirakodásra használt kikötő, kikötőváros

 

Breakwater

 

hullámtörő gát

 

Pier

 

móló

 

Berth

 

(védett) kikötőhely, fekhely, kikötőhelyre beáll, más hajótól való távolság

 

Jetty

 

a vízbe benyúló móló: hajók kikötésére, ki- és beszállásra

 

Wave/Sea Terms

Hullámok/tengerfelszín leírására használt kifejezések.

 

Megjegyzés: a tengeri hullámok, ill. a tenger felszínének, állapotának a leírására használt kifejezések magyar fordításai (számomra legalábbis) nem teljesen egyértelműek. A „wave”-hullámot helyi szél kelti. Ezek a hullámok szabálytalanok, felhabosodnak, megtörnek és a hullámhegyek között kicsi a távolság. A „swell”-hullámokat távoli szélrendszer hozza létre. Ezek szabályosnak tűnnek, egyenletesek, a hullámhegyek lekerekítettek és nagy a közöttük lévő távolság. Ezekre a hullámokra használjuk a holthullámok-kifejezést. Végül van „sea”-hullám ami a „wave”-ek és a „swell”-ek együttes hatására alakul ki. Ezt a tenger állapotánra (sea state) is használják, lásd például a 38. kérdést: „seas smooth”.

 

slight

 

barázdált

 

moderate

 

mérsékelt

 

high

 

háborgó

 

phenomenal

 

dühöngő

 

Vessel not under command

irányíthatatlan hajó, ami és ezért nem tud a kitérési szabályoknak (COLREG) megfelelően haladni

 

underway

 

menetben lévő

 

S/Y

 

sailing yacht: vitorlás jacht

 

tug

 

vontatóhajó

 

masthead light

 

árbocfény

 

 

 

54.

My ship is not under command.

Hajóm irányíthatatlan (az irányíthatatlanság miatt nem tudom bertartani a kitérési szabályokat)

 

 

Please give a wide berth

 

Tartson nagy oldaltávolságot!

 

Atlas

 

Atlasz

 

Map

 

 (szárazföldi) térkép

 

Chart

 

tengeri térkép

 

Coastline

 

partvonal

 

Island

 

sziget

 

Peninsula

 

félsziget

 

Archipelago

 

szigetcsoport

 

Swell

 

(távoli szélrendszer által keltett) holthullám

 

Swell - Characteristic

 

A holthullám jellemzői

 

low

 

gyenge

 

long

 

hosszú

 

average

 

átlagos

 

high

 

háborgó

 

heavy

 

erős

 

COLREG

International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Rules of the Road): nemzetközi szabályok a tengeren való összeütközés megelőzésére, vagy rövidebben Nemzetközi Tengeri Kitérési  szabályzat, vagy Nemzetközi Tengeri Hajózási Szabályzat

 

 

Skipper

 

skipper, kis hajó vezetője/kapitánya

 

vessel at anchor

 

horgonyzó hajó

 

shapes

 

Hajók nappali jelzései

 

ball

 

gömb (hajók nappali jelzése)

 

diamond

kettős kúp (hajók nappali jelzése);

(tidal) diamond – rombusz, az árapályáramlás táblázatban megadott adat helyének jelzése a tengeri térképeken

 

 

cone

Kúp (hajók nappali jelzése)

 

 

 

55.

I cannot alter my course to port

 

Az útirányomat nem tudom balra megváltoztatni.

 

Please do not pass ahead of me.

 

Kérem, nem haladjon át előttem!

 

Gulf

 

öböl: a szárazföld által körülvett nagy vízterület, pl. Mexikói-öböl

 

Bay

öböl: a tengernek, vagy egy tónak az a része, amelyet részben széles ívben görbülő szárazföld vesz körül, pl. Bengáli-öböl

 

 

Strait

 

tengerszoros

 

Sound

 

mélység(vonal) tengeri térképen

 

Channel

 

csatorna, hajóút

 

Entrance

 

kikötőbejárat

 

Approaches

 

megközelítés útvonala

 

Cloudy

 

felhős

 

Thunderstorm

 

zivatar

 

Thunder-shower

 

felhőszakadás

 

UTC

 

Koordinált világidő (Universal Time Coordinated)

 

GMT

 

Greenwichi középidő (Greenwich Mean Time)

 

ZULU

A Z betű kiejtése a fonetikus ábécé szerint.

ZULU idő – greenwichi középidő: A Z betűt a Zero, azaz a greenwichi, időzónára osztották ki, ezért az itteni időt ZULU időnek is nevezik. Ezt az időt az időzónákon átnyúló műveleteknél, mint nemzetközi standard időt használják, pl. a katonaságnál.

 

 

trawling

 

 vonóhálóval halászik

 

embarking

 

 beszállás hajóba

 

high speed craft

 

nagy sebességű hajó

 

 

 

56.

Please alter your course.

 

Kérem, változtassa meg az útirányát!

 

We take ”green to green”.

 

A hajóink a jobb oldalukkal mennek el egymás mellett.

 

Inshore Traffic Zone

A forgalomelválasztó rendszereknél (Traffic Separation Scheme) a rendszer és a part közötti forgalmi zóna

 

 

Offshore Traffic Zone

A forgalomelválasztó rendszereknél (Traffic Separation Scheme) a rendszer és a nyílt tenger közötti forgalmi zóna

 

 

Waypoint

az a pont, amely mellett a hajónak el kell haladnia, vagy amelynél el kell fordulnia, hogy elérje az úti célját (fordulási pont)

 

 

Lighthouse

 

világítótorony

 

Rain

 

Eső

 

Shower

 

zápor

 

Drizzle

 

szemerkélő eső

 

Sleet

 

havas eső

 

Snow

 

 

Flurry (of snow)

 

hirtelen, rövid hóvihar

 

IAMSAR

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (manual) Nemzetközi légi és tengeri felkutatás és mentés (kézikönyv)

 

 

SITREP

 

(SITuations REPort) helyzetjelentés SAR akcióról

 

ALRS

 

Admiralty List of Radio Signals: Rádióállomások Jegyzéke

 

towing lights

 

a vontatóhajó sárga farfénye

 

second masthead light

 

második árbocfény

 

 

 

57.

You must wait for lock clearance until 7. pm.

 

Délután 7 óráig várnia kell a zsilipbe való behajózáshoz.

 

Coastguard

 

parti őrség

 

Harbour Master

 

kikötőmester

 

Customs

 

vám

 

Sanitary Office

 

egészségügyi hivatal

 

Gentle (breeze)

 

gyenge (szél) Bo3

 

A szélerőségre vonatkozó kifejezésekkel kapcsolatban elég nagy káosz van a fejemben. Ennek többek között az is oka, hogy a tengerészek és az időjárás-jelentések nem feltétlenül ugyanazokat a kifejezéseket használják. Például az amerikai tengerészek (vagy legalábbis egy részük) a Bo10-es erősségű szélre a “whole gale”, “heavy gale”, a Bo11-re pedig a “storm” kifejezést használja, miközben az USA időjárás-előrejelző hivatala (U.S. Weather Bureau forecast) mindkettőre a “whole gale” kifejezést alkalmazza. Ha jól tudom, az IMO-nak van egy erre vonatkozó kiadványa, de azt sajnos nem sikerült beszereznem.

 

 

Fresh (breeze)

 

élénk (szél) Bo5

 

Strong (breeze)

 

erős (szél) Bo6

 

WX

 

Időjárásjelentés (rádión)

 

NX

 

Hajózási figyelmeztetés; ez a rövidítés vezeti be a hajózási figyelmeztetést.

 

sternlight

 

farfény

 

flashing light

 

villanó fény

 

seaplane

 

 vízi repülőgép

 

traffic separation scheme

 

forgalomelválasztó rendszer

 

 

 

58.

I am proceeding with reduced speed, you may overtake me.

 

Csökkentett sebességgel haladok, megelőzhet.

 

Obstruction

 

hajózási akadály

 

Bank

 

homok, vagy iszaplerakódás folyótorkolatban, kikötőbejáratnál

 

Shoal

 

Sekély víz, ahol apálynál látni lehet a tenger fenekét, homokpad, homokzátony

 

Reef

 

szikla-, korallzátony, szirt

 

Ledge

 

sziklapad

 

Wreck

 

hajóroncs

 

Submerged

 

víz alatti …

 

Near Gale

 

nagyon erős szél (heves szél, mérsékelt vihar) Bo7

 

Gale

 

viharos szél Bo8

 

Strong Gale

 

heves vihar Bo9

 

Severe Gale

 

heves vihar Bo9

 

Whole Gale

 

szélvész Bo11

 

AIS

Automatic Identification System: automatikus azonosító rendszer, a tengeri URH-sávban működő transzponder, amit a hajók azonosítására használnak.

 

 

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System: Elektronikus térkép- és információrendszer, gyakorlatilag elektronikus térkép, „chart plotter”-nek is nevezik.

 

 

ARPA

 

Automatic Radar Plotting Aid: automatikus radarplottoló segédberendezés

 

avoid anchoring

 

ne horgonyozzunk

 

alteration of course

útirány megváltoztatása

 

 

 

59.

I have a list to starboard of 35 degrees, please give a wide berth.

 

Hajóm 35 fokban a jobb oldalára dől, tartson nagy oldaltávolságot!

 

Ground

 

tengerfenék

 

Sand

 

homok

 

Mud

 

iszap

 

Clay

 

agyag

 

Pebbles

 

kavics

 

Stone

 

 

Rock

 

szikla

 

Storm

 

erős vihar Bo9

 

Whole Storm

 

erős vihar Bo10

 

Full Storm

 

szélvész Bo11

 

Hurricane

 

orkán Bo12

 

SAR

 

Search And Rescue: felkutatás és mentés

 

IAMSAR

International Aeronautical and Maritime Search And Rescue (manual): nemzetközi légi és tengeri felkutatás és mentés (kézikönyv)

 

 

IALA

International Association of Lighthouse Authorises: a bójázási rendszereket kidolgozó Világítótornyokat Felügyelő Hatóságok Nemzetközi Szervezete

 

 

avoid collision

 

elkerüli az ütközést

 

close quarter situation

ütközésveszélyes helyzet

 

 

 

60.

There is a radio silence on VHF channel 16 because of distress alert.

 

Vészhelyzeti riasztás miatt rádiócsend van a 16-os URH-csatornán.

 

N

 

észak (north)

 

NE

 

északkelet (northeast)

 

ENE

 

kelet-északkelet (east-northeast)

 

E

 

kelet (east)

 

ESE

 

kelet-délkelet (east-southeast)

 

SE

 

 

délkelet (souteast)

 

S

 

dél (south)

 

flag state

 

zászló szerinti ország

 

sea protest

Írásbeli jelentés azokról, a hajó üzemeléséből/üzemeltetéséből származó sérülésekről, amelyek a hajót, a rakományát, vagy a fedélzeten tartózkodó személyeket érték. A “sea report”-ot a hajó kapitánya készíti el, és a legközelebbi kikötőben kell átadni a tengerészeti hatóságoknak.

 

 

ship’s documents

 

hajóokmányok

 

survey

 

felmérés

 

Fog

 

köd

 

Fog Patches

 

ködfoltok

 

Fog bank

 

ködpad, ködréteg, ködoszlop

 

Mist

 

pára 

 

Haze

 

ködfátyol

 

Sandstorm

 

homokvihar

 

MRCC

 

Maritime Rescue Coodination Centre: tengeri mentéskoordináló központ

 

OSC

 

On-Scene Coordinator: helyszíni koordinátor

 

CSS

 

Commander Surface Search: a felszíni felkutatás irányítója, nem SAR-egység

 

CRS

 

Cost Radio Station: parti rádióállomás, a tengeri mobilrádió-távközlési szolgálatban

 

bearing change

 

iránylatváltozás

 

responsibility

 

felelősség

 

floating objects

 

úszó tárgyak

           

Linkek, ahol a fentiekről többet meg lehet tudni:

 

COLREG

GMDSS Ausztráliában

GMDSS-oktatás és felkészítés a szakmai anyolnyelv-vizsgára

Hajózási Főfelügyelet

INMARSAT

Meterorológiai előrejelzések

SafetyNETkézikönyv

SOLAS (magyarul)

Tengerészek internetes útmutatója

USA Parti őrség, hajózási központ

VHF-szimulátor

 

A fenti anyag gyűjtéséhez felhasznált irodalom:

 

IMO   IAMSAR Manual, III. kötet

         International Code of Signals

         Safety of Life At Sea (SOLAS)

         Standard Marine Communication Phrases

 

 Horváth Csaba – Baffia György: Jachtnavigátor

 

 

 

 

EGYÉB, VITORLÁZÁSRÓL SZÓLÓ OLDALAK ANGOLUL

 

 

A fenti anyagot szerzői jog védi. A teljes anyag, vagy annak bármely része szabadon másolható.

Terjesztése kizárólag INGYENESEN engedélyezett.

A forrás (www.nagyforditas.hu/angolvizsga.htm) megjelölését megköszönöm.

.