ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL CHARTERSZÓTÁR

HAJÓBÉRLŐK VITORLÁSSZÓTÁRA

ANGOL-MAGYAR
Vitorlásszótár

ENGLISH-HUNGARIAN
Sailing Dictionaryanchor horgony
average havária, hajókár
   
backstay hátramerevítő, achtersztág
bailer mericske
balast(ed)  keel tőkesúly
bareboat személyzet nélküli bérhajó
battery akkumulátor
beam reach félszél
bearing away ejtés (hajót széltől)
berth fekhely (hajón); kikötőhely (kikötőben)
boat hajó; csónak
boat delivery hajóátadás  (bérhajóé)
boat redelivery hajóvisszaadás (bérhajóé)
boat's documents hajópapírok, hajóokmányok
boathook csáklya
boating licence hajózási engedély
book, to lefoglal (bérhajót)
boom bum
boom vang alba
bow hajóorr
bow line/rope orrkötél
broad reach háromnegyedszél, raum
bucket vödör
built-in engine beépített motor
   
capacity befogadóképesség
centreboard uszony, svert
certificate of competence hajóvezetői engedély
charter contract hajóbérleti szerződés
charter fee  hajóbérleti díj
charterer hajóbérlő
check list ellenőrző lista
choke szivató
close-hauled éles negyedszél
companionway kajütlejáró
crew legénység, mancsaft
cruiser túrahajó
   
damage sérülés
dead reckoning előreszámítás
deck fedélzet, dekk
diesel engine dízelmotor
diesel oil gázolaj
docking line kikötőkötél
draft, draught; B merülés
   
ensign nemzeti lobogó
equipment felszerelés, berendezés
   
fender puffer
fin-and-bulb keel bulbás rövid kíl
fin-keel rövid kíl
fire extinguisher tűzoltókészülék
first aid kit elsősegélydoboz
fitting veret
foghorn ködkürt
forestay előremerevítő, forsztág
fuel tüzelőanyag, üzemanyag
full-keel hosszú kíl
   
gale warning viharjelzés, viharosszéljelzés
gale warning station viharjelző állomás
genoa génua
give-way boat útadásra kötelezett hajó
gybing halzolás
   
hailing port báziskikötő
harbour master kikötőmester
harbour védett kikötő
headfoil meref forsztág, profilforsztág
head(s) vécé (hajóban)
headsail orrvitorla
helm kormány, kormányberendezés
helmsman kormányos
hull hajótest
   
ignition gyújtás
ignition key slusszkulcs
inboard engine beépített motor
insurance biztosítás
internal ballaszt belső ballaszt
inventory list leltárlista
itinerary útvonalterv, túraterv
   
jib fok, fokvitorla
jib sheet foksott
   
keel kíl, hajógerinc, tőkesúly
kicking strap alba
   
leech line trimmzsinór
length overall; LOA  hajó teljes hossza
lessor bérbeadó
liability felelősség
life buoy mentőgyűrű, mentőpatkó
life jacket mentőmellény
line kötél
luffing élesítés, lúvolás
   
mainsail fővitorla, grósz
mainsheet grószsott
make gyártmány
Man overboard! Ember a vízben!
man overboard recovery vízből mentés
marina operator kikötőmester
mast árboc
mashead light árbocfény
mooring kikötés
motor, to motorozik,
   
novice kezdő
navigation navigáció, hajóvezetés, hajózás
   
outboard engine külmotot
outboard oil olaj a külmotorhoz
   
paddle pádli
permanent berth bérelt kikötőhely
pertinences hajóhoz tartozó felszerelések
petrol benzin
petrol engine benzinmotor
pile cölöp
pleasure craft kedvetelési célú hajó
port kikötő
port  (side) a hajóorr felé nézve a hajó bal oldala, bekbord
port tack bal csapás
   
reefing reffelés
reefing line reffzsinór
registration number lajstromszám
regular client törzsvendég
repairs javítás
riding light horgonyfény
rig vitorlázat
rig, to felszerel
rigging kötélzet
rope kötél
rudder kormány
rudder blade kormánylap
run hátszél
running backstay beksztég
running rigging futókötélzet
   
sail vitorla
sail area vitorlafelület
sail, to vitorlázik
sailboat vitolás hajó
saling boat vitorlás hajó
sailing yacht vitorlás jacht
security deposit kaució
sheet vitorlabehúzó, sott
shore cable parti (villamos) hálózati kábel
shroud vantni, oldalmerevítő
side light oldafény
skipper szkipper
spar rudazat
sponge szivacs
spreader száling, harántmerevítő
spring line/rope keresztkötél
standing rigging állókötélzet
stand-on boat útjogos hajó
starboard a hajóorr felé nézve a hajó jobb oldala, stajerbord
starboard tack jobb csapás
stern hajófar
stern light farfény
stern line/rope farkötél
tack csapás
tacking csapásváltás (szél felé fordulva), fordulás
tiller kormányrúd
tiller extension kormányhosszabbító
topping lift dirk
tow line vontatókötél
   
visitor's berth vendéghely
   
warp kikötőkötél
weather forecast időjárás-előrejelzés
winch csörlő
winch handle csörlőkar
vitorlázás, balaton, balatonfüred, hajóbérlés, vitorlásoktatás, vitorlázás oktatása,
	  vitorláskölcsönzésCopyright ©: Nagy Zoltán, 2009.
Utoljára módosítva: 2010. január 02.
URL: http://www.vitorlasszotar.hu/ E-mail: [email protected]